เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

kitimam

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา

เพระพระบุญยา พระบารมี

ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี

ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

583077_large_374502_wdgujw_1__1_.jpg
Adsense
ความคิดเห็น
kitimam
พระบารมี มากล้น เหลือคณา
ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

baemp1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.

Inf1003kg
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
somppp
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ