สอบถามเรื่องสิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าบ้าน

wanpenwanpen

สอบถามเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้านคะ

1. กรณีบรรจุรับราชการที่กรุงเทพมหานคร แล้วโอนย้ายกลับมาที่บ้าน จังหวัดเลย  ตั้งแต่ปี 2548  แต่ไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านตอนนั้น เนื่องจากอาศัยอยู่บ้านของบิดามารดา  ปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวแยกออกมาจากบ้านของบิดามารดาแล้ว ได้ไปอยู่บ้านของพ่อแม่ของสามีค่ะ แต่ที่นี้การเดินทางมาทำงานมันไม่สะดวกเพราะระยะทางมันไกลมากไปกลับ 60 กิโลเมตร  

จึงอยากเรียนถามคุณสมเจตน์ว่า หากมาเช่าบ้านบิดามารดาของตนเองอยู่จริงนี้ สามารถเบิก           ค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ  มันผิดระเบียบไหมค่ะ เพราะถามนิติกรของสำนักงานแล้วว่าไม่ผิดระเบียบแต่ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถ้ามาตรวจเจอ เขาจะมองว่าเรามีเจตนาอย่างอื่น ดิฉันจึงอยากจะเรียนถามค่ะว่าถ้าเราเช่าอยู่จริงมันจะเป็นการทุจริตไหมค่ะ เพราะติดตรงที่เป็นบ้านของบิดามารดาของตนเอง เหตุผลอีกอย่างที่มาเช่าบ้านคือ ดิฉันมีลูกเล็กเพียงแค่ 4 เดือนค่ะ เพราะมาเช่าบ้านบิดามารดาจะได้มีคนช่วยเลี้ยงดูแลลูกให้ด้วยค่ะ ตอนมาทำงาน จึงอยากจะเรียนถามว่าเช่าบ้านบิดามารดาแบบนี้ถึงขั้นทุจริตไล่ออกจากงานไหมค่ะ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

Adsense
ความคิดเห็น