i-Robot Club...หุ่นยนต์สมองกล..คนไอที

caicomputer profile image caicomputer

 เทรนด์ใหม่ของเด็ก..ไอที...
สนุกกับหุ่นยนต์..สมองกล ด้วยพื้นฐานของการเรียนหลักสูตรสมองกล
และโปรแกรมพื้นฐานของหุ่นยนต์ (Microcontroller and Basic Program)
ง่ายๆ ด้วยภาษาเบสิก แม้ไม่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากนัก...
ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานง่ายๆ คือ Basic Stamp 2 OEM, แผงทดลอง, โปรแกรม, สายเคเบิลแบบอนุกรม, อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พื้นฐาน

สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนลงโปรแกรมและเชื่อมต่อ
-เรียนู้สมองกล(Microcontroller)
-การเขียนโปรแกรมและคำสั่ง
-ควบคุมตัวตรวจจับ,มอเตอร์ ,หุ่นยนต์

ศึกษาอบรม 4-8 ชั่วโมง เตรียมงบไว้ 3,000.- บาท

...อีกหลายเรื่องราวของเราที่นี่ http://www.pingprobots.com/

 

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
caicomputer profile image caicomputer

คอร์สที่ 2 ...สู่การเป็นสุดยอด..การทำ i-Robot
" การเขียนโปรแกรมควบคุมตัวตรวจับ" (Sensors Detector and Program Control)
" ศึกษาการทำงานของตัวตรวจจับ
-เรียนรู้การใช้คำสั่งภาษาเบสิก
-เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควมคุม
-ใช้อินฟาเรตเพื่อตรวจจับวัตถุ
-ใช้อัลตร้าโซนิกมาวัดระยะทาง
-ใช้จีพีเอสเพื่อหาตำแหน่งพิกัดบนโลก
-ตรวจจับเปลวไฟและการเคลื่อนไหว
-นำไปประยุกต์ใช้งานกับหุ่นยนต์ได้"

ฝึกอบรมพร้อมสื่อ 3,500. บาท
IR RED แสงอินฟาเรด, ตัวตรวจจับแสงอินฟาเรด, ตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรด, ตรวจจับคลื่นอัลตร้าโซนิค, โมดูลตรวจจับเส้น ฯลฯ


โมดูลตรวจจับเส้น

ตรวจจับคลื่นอัลตร้าโซนิก

ตรวจจับระยะทางแบบอินฟาเรต


หลักสูตรที่เปิดสอน มี 6 หลักสูตร

 


caicomputer profile image caicomputer
ขั้นที่ 3 " การสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (Intelligent Mobile Robot)" คอร์สนี้ 4,500.- บาท อบรม 8 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้จะประกอบด้วย
-การประกอบตัวหุ่นยนต์
-ศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน
-โปรแกรมควบคุมภาษาเบสิก
-การทำงานเซอโวมอเตอร์
-โปรแกรมควบคุมตัวตรวจจับ 
-อินฟาเรตและไมโครสวิืทย์
อุปกรณ์ คือ Basic Stamp 2 OEM , โครงสร้างของตัวหุ่นยนต์,
เซอโวมอเตอร์แบบโมดิฟาย, ตัวตรวจจับ และล้อพร้อมยางหุ้มรอบนอก

     


caicomputer profile image caicomputer

ขั้นที่ 4- การสร้างหุ่นยนต์ซูโม่ (Robots Sumo)
คอร์สอบรม 4,500.- บาท อบรม 6-8 ชั่วโมง
หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย
-ขั้นตอนการประกอบตัวหุ่นยนต์
-ศึกษากฎกที่ใช้ในการแข่ง+และเวที(Sumo-Ring)
-ศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของหุ่นยนต์ซูโม่
-การเขียนโปนแกรมควบคุมภาษาเบสิก
-เรียนรู้การทำงานของตัวเซอโวมอเตอร์
-เรียนรู้การทำงานของตัวตรวจจับและการเขียนโปรแกรมควบคุม

 

guest profile image guest
แม่งสัส