โค๊ด HTML กำหนด ขนาด ลักษณะ และสีของตัวอักษร

inplug profile image inplug
ขนาด ลักษณะ และสีของตัวอักษร
ขนาดของตัวอักษร
เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรได้ 2 วิธี

1. ในกรณีที่เป็นหัวข้อ (Heading) สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

<H1>ขนาดใหญ่สุด</H1>
<H2>ขนาดใหญ่</H2>
<H3>ขนาดกลาง</H3>
<H4>ขนาดปกติ</H4>
<H5>ขนาดเล็ก</H5>
<H6>ขนาดเล็กสุด<H6>

2. ในกรณีทั่วไป จะใช้คำสั่ง <FONT SIZE=ค่าตัวเลข> เช่น

<FONT SIZE=3>ตัวอักษรขนาด 3</FONT> หรือ
<FONT SIZE=5>ตัวอักษรขนาด 5</FONT>

ลักษณะของตัวอักษร
ลักษณะของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 3 แบบคือ

<B>ตัวหนา</B>
<I>ตัวเอียง</I>
<U>ขีดเส้นใต้ตัวอักษร</U>

ชนิด(Font) ของตัวอักษร
การเลือก Font ของตัวอักษร สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

<FONT FACE="ชื่อFONT"> เช่น
<FONT FACE="Ms Sans Serif">

สีของตัวอักษร
สีของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 2 แนวทางคือ

1. ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=ชื่อสี> เช่น
<FONT COLOR=red>ตัวอักษรสีแดง</FONT> หรือ
<FONT COLOR=green>ตัวอักษรสีเขียว</FONT>

2. ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=รหัสสี> เช่น
<FONT COLOR=#FF00FF>ตัวอักษรสีชมพู</FONT> หรือ
<FONT COLOR=#0000FF>ตัวอักษรสีน้ำเงิน</FONT>

เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
guest profile image guest

Lช่O ฟีม ห๊ะ


กุเกรียน

ชอบวอทตีน

    

guest profile image guest

Lช่O ฟีม ห๊ะ


กุเกรียน

ชอบวอทตีน

    

guest profile image guest
<font color="#RED" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ
firemanx profile image firemanx
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 24/8/2555 12:46:00

<font color="#RED" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ

<font color="#RED" size="7">thank</font>
firemanx profile image firemanx
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 24/8/2555 12:46:00

<font color="#RED" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ

<font color="#RED"><FONT SIZE=5>test</font>
guest profile image guest
<B>หนาว</B>
guest profile image guest
รักทุกคน
guest profile image guest
<FONT COLOR=red>กรรม</FONT>
pppp2539 profile image pppp2539
อ้างอิงความเห็นที่ 567790 จากคุณ แม๊ค(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 8/4/2556 9:49:00 IP:49.49.105.157

<FONT COLOR=red>กรรม</FONT>


 <a href="/RedirectExternalUrl?url=http://www.caselike.com/" target="_blank"><B><FONT SIZE=25>คลิ๊กที่นี้</FONT></B></a>   

ลองทำดูนะ


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
inplug Icon สอน HTML โดย นาย พงศธร ชมดี อ่าน 3,143 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 4,829 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 15,388 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 10,807 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,569 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,401 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,273 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 3,930 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 71,225 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร อ่าน 8,900 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา