โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร

inplug profile image inplug
การกำหนดสีของตัวอักษร (เพิ่มเติม)
ตามปกติสีของตัวอักษรสามารถกำหนดโดยใช้คำสั่ง <FONT COLOR="ชื่อสี"> ได้อยู่แล้ว แต่ยังมีวิธีกำหนดสีของตัวอักษรในกรณีอื่น ๆ อีก ดังนี้

กรณีที่ 1 กำหนดสีของตัวอักษรให้เป็นสีเดียวกันทั้งหน้า
ทำได้โดยการเพิ่มเติมคำสั่ง TEXT ใน <BODY> ดังนี้

<BODY  TEXT="ชื่อสี">
เช่น
<BODY  TEXT=green>
เป็นการกำหนดให้ตัวอักษรมีสีเขียวทั้งเอกสาร

กรณีที่ 2 กำหนดสีให้กับตัวอักษรที่ใช้ในการเชื่อมโยง (Link)
ตามปกติสีของตัวอักษรที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดเชื่อมโยงจะมีสีดังนี้
  • ก่อนคลิ๊กจุดเชื่อมโยง (เรียกว่า link) ตัวอักษรจะมีสีน้ำเงิน (blue)
  • ขณะคลิ๊กที่จุดเชื่อมโยง (เรียกว่า active link หรือ alink) ตัวอักษรจะมีสีแดง (red)
  • เมื่อคลิ๊กที่จุดเชื่อมโยงไปแล้ว (เรียกว่า visisted link หรือ vlink) ตัวอักษรจะมีสีม่วง (purple)
อย่างไรก็ตามเราสามารถเปลี่ยนสีของกรณีต่าง ๆ ข้างต้นได้ โดยใช้คำสั่ง LINK, ALINK และ VLINK เพิ่มเติมไว้ที่ <BODY> ดังนี้

<BODY  LINK="ชื่อสี"  ALINK="ชื่อสี"  VLINK="ชื่อสี">
เช่น
<BODY  LINK=green  ALINK=blue  VLINK=brown>
เป็นการกำหนดสีของตัวอักษรก่อนคลิ๊กมีสีเขียว ขณะคลิ๊กมีสีน้ำเงิน และเมื่อคลิ๊กแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล


เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
inplug Icon สอน HTML โดย นาย พงศธร ชมดี อ่าน 3,138 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 4,826 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 15,371 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 10,802 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,563 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,398 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,271 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 3,927 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 71,209 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร อ่าน 8,898 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา