HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า

inplug profile image inplug

ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า

  อยากได้ Effect แปลกคล้ายๆ PowerPoint เวลาเปลี่ยนหน้าเว็บ ไม่ยากเลยครับ ลองใส่ชุดคำสั่งนี้ในส่วน Head Section ดูสิครับ

ค่าตัวเลขของ Duration และ Transition ลองปรับเปลี่ยนเล่นๆ ดูน่ะครับ

<META http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<META http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=
2, Transition=23)">

ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
inplug Icon สอน HTML โดย นาย พงศธร ชมดี อ่าน 2,944 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 4,648 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 14,751 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 10,584 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,426 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,209 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,163 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 3,800 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 70,245 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร อ่าน 8,793 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา