วิธีใส่ Comment ใน HTML

inplug profile image inplug
วิธีใส่ Comment ใน HTML

[dd]สิ่งหนึ่งที่มักทำกันหรือการใส่ Comment เอาไว้ เป็นประโยชน์มาในการใช้มากพอสมควร เพราะไว้กำกับไว้ว่า Code นี้เราไว้ทำอะไร ลองมาดูกันเลยดีกว่า โดยคำสั่ง Comment นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนเขียนเว็บแต่บน Browser จะไม่เห็นครับ

คำสั่งสำหรับ Comment คือ <!-- ข้อความ Commment -->

ตัวอย่างใส่ Comment

<HTML>
<Head>
<Title> ดูผลลัพท์ตัวอย่าง </Title>
</Head>
<Body>
<!-- เริ่มข้อความที่ 1 -->
ข้อความที่ 1
<!-- จบข้อความที่ 1 -->
</Body>
</HTML>
ความคิดเห็น
guest profile image guest
gh
guest profile image guest
กดเกดเ
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
inplug Icon สอน HTML โดย นาย พงศธร ชมดี อ่าน 3,034 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 4,729 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 15,080 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 10,729 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,488 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,297 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,209 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 3,853 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 70,814 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร อ่าน 8,848 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา