พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาล

guest profile image guest
...ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดีเป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี?
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 322 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 221 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 247 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 247 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 198 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 171 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 173 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 178 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 179 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 170 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 189 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 161 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 141 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 174 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
cavalry1003 Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 142 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา