สอบถามเรื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

wicboard

เพิ่งได้บัตรคนพิการมาจะต้องขึ้นทะเบียนที่อบต.หรือไม่

Adsense
ความคิดเห็น
wicboard

ต้องมาขึ้นทะเบียนก่อน และอบต.จะรับขึ้นทะเบียนทั้งผู้พิการรายใหม่ และผู้สูงอายุรายใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายของทุกปี