สอบถามเรื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

wicboard profile image wicboard

เพิ่งได้บัตรคนพิการมาจะต้องขึ้นทะเบียนที่อบต.หรือไม่

ความคิดเห็น
wicboard profile image wicboard

ต้องมาขึ้นทะเบียนก่อน และอบต.จะรับขึ้นทะเบียนทั้งผู้พิการรายใหม่ และผู้สูงอายุรายใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายของทุกปี 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
addminmoo Icon สอบถามเรื่องผู้สูงอายุ อ่าน 321 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอข้อมูล 1 อ่าน 511 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา