ขอข้อมูล

guest profile image guest

ขอข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในตำบลวิเชตนคร  หน่อยค่ะ

ความคิดเห็น
wicboard profile image wicboard

จำนวนประชากรในตำบลวิเชตนคร ชาย 3,737 คน หญิง 3,842 คน รวม 7,627 คน ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 55

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
addminmoo Icon สอบถามเรื่องผู้สูงอายุ อ่าน 322 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอข้อมูล 1 อ่าน 512 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา