รายการมวยศึกวันมิตรชัยที่เวทีมวยราชดำเนินวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561

manop2509 profile image manop2509

รายการมวยศึกวันมิตรชัยที่เวทีมวยราชดำเนินวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.30 น.
...........................................................................

1.เพชรพนัส น.อนุวัฒน์ยิม 101........................94.4 ป.
แหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์....................... 94.8 ป.

2.เดชเพชร ศักดิ์วิเชียร 102.5.................... 103.6-1.1 ป.
บัวขาวเล็ก ลูกคลองตัน ..................... 103.1-.6 ป.

3.ศิลป์ไทย พริ้ววาโย 117........................115.8 ป.
ปานเพชร ว.สังข์ประไพ ...................117.1-.1 ป.

4.โดโด้ ลูกโคกรัก120.........................120 ป.
วัฒนา MTM อคาเดมี่ ........................120 ป.

5.เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ 108.................109.6-1.6 ป.
สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม .......................108 ป.

6.หยกมรกต ว.สังข์ประไพ118.................... 117.8 ป.
เผด็จศึก ก.กัมปนาท .........................119.4-1.4 ป.

7.เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ 133............134.7-1.7 ป.
ตะวันศึก ศิษย์อ.บุญชอบ ...........................132.7 ป.

**********************************************************

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา