ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561.

manop2509 profile image manop2509

++ซิกสรรมวยตู้++
(คนส่งซิกใส่เสื้อขาวข้างในชมพู)

ช่อง 3
คู่ 12 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 34 สลับ
ราคา คาง / ไหล่ / กระดาษ / หัว

---------------------------------------------

ช่อง 9
ทุกคู่ ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
ราคา ไหล่ / คาง / หัว

---------------------------------------------

ช่องเนชั่น 22
ทุกคู่ เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
ราคา คาง / ไหล่ / หัว

------------------------------------

++ซิกเซียนอู๋++

ช่อง 3 (ส่งเป็นยก)
ยก 123 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
ยก 45 (สลับ)
ราคา มือซ้ายจับคางถูก / มือซ้ายถือกระดาษแพง / มือขวาถือกระดาษขาด

........................................................

ช่อง9
คู่ 123 ไม่ใส่หมวกส่งแดง / ใส่หมวกส่งน้ำเงิน
คู่ 45 (สลับ)
ราคา จับคางถูก / ถือดาษแพง / พัดดาษขาด

........................................................

++ชาตรี++


คู่1245เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่3(สลับ)
ราคาไหล่แพง หัวขาด

ช่อง9
คู่12หมวกแดงส่งแดง / หมวกขาวส่งน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา ไหล่แพง /  หัวขาด

ช่องเนชัน
คู่12หมวกขาวส่งแดง เปิดเสื้อส่งน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา ไหล่แพง หัวขาด.

**********************************************

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา