ทีเส็บชูมาตรฐาน TMVS ส่งเสริมเมืองไมซ์พัทยา    

punkik profile image punkik

ทีเส็บชูมาตรฐาน TMVS ส่งเสริมเมืองไมซ์พัทยา          

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดแถลงข่าวมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards-TMVS) กับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา เพื่อผลักดันมาตรฐาน TMVS เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไมซ์ รับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกเมืองพัทยา นางอรชร ว่องพรรณงาม (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ นางสาวมาลิสา ลุทซี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช นางสาวอรวิลาสินี สืบจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา และนางสาวมยุรี สมบูรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช ฝ่ายธุรกิจไมซ์ ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวขวัญชนก อดทน        ผู้ปฏิบัติการอาวุโส             โทรศัพท์ 02 694 6000         อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นายอิศรา โรจนกุศล            เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ โทรศัพท์ 02 694 6181       อีเมล issara_r@tceb.or.th

บริษัท วิเสจ จำกัด โทรศัพท์ 02 616 6749-50 คุณยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
tomtam1771 Icon International school in Chonburi. อ่าน 5 2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
punkik Icon ลงนามความร่วมมือ   อ่าน 4 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
13 วันที่ผ่านมา
13 วันที่ผ่านมา
24 วันที่ผ่านมา
40 วันที่ผ่านมา
ngshopth Icon ทำไมนกเขาถึงไม่ขัน อ่าน 41 44 วันที่ผ่านมา
44 วันที่ผ่านมา
45 วันที่ผ่านมา
punkik Icon Thailand’s MICE Startup อ่าน 26 49 วันที่ผ่านมา
49 วันที่ผ่านมา