ทีเส็บชูมาตรฐาน TMVS ส่งเสริมเมืองไมซ์พัทยา    

punkik profile image punkik

ทีเส็บชูมาตรฐาน TMVS ส่งเสริมเมืองไมซ์พัทยา          

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดแถลงข่าวมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards-TMVS) กับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา เพื่อผลักดันมาตรฐาน TMVS เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไมซ์ รับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกเมืองพัทยา นางอรชร ว่องพรรณงาม (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ นางสาวมาลิสา ลุทซี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช นางสาวอรวิลาสินี สืบจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา และนางสาวมยุรี สมบูรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช ฝ่ายธุรกิจไมซ์ ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวขวัญชนก อดทน        ผู้ปฏิบัติการอาวุโส             โทรศัพท์ 02 694 6000         อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นายอิศรา โรจนกุศล            เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ โทรศัพท์ 02 694 6181       อีเมล issara_r@tceb.or.th

บริษัท วิเสจ จำกัด โทรศัพท์ 02 616 6749-50 คุณยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
1 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
bloggugu Icon Nike toki slip on ทำไมรุ่นนี้ถึงใส่ดี อ่าน 3 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
newtechinthai Icon ห้องเก็บเสียง อ่าน 12 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
12 วันที่ผ่านมา
19 วันที่ผ่านมา
19 วันที่ผ่านมา
21 วันที่ผ่านมา