ซิกมวยช่องทรูโฟร์ยูเวทีมวยลุมพินีประจำวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562.

manop2509 profile image manop2509

++ซิกอู๋++

 

คุ่ 1.ใส่หมวก ส่ง แดง ไม่ใส่หมวก ส่ง น้่ำเงิน

คุ่ 2345 สลับราคา   ถือกระดาษสีขวาราคา แพง /พัดกระดาษราคาขาด.

.............................................................

++ซิกชาตรี++

ทุกคู่ ใส่หมวกสีขาวส่ง แดง / ใส่หมวกสีแดงส่ง น้ำเงิน /

ราคา จับไหล่ราคา แพง / จับหัวราคาขาด /.

.....................................................................

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน