ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

manop2509 profile image manop2509

 

ซิกสรรมวยตู้
(คนส่งซิกใส่เสื้อขาวข้างในชมพู)
 
ช่อง 3
คู่ 123 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 45 สลับ
ราคา คาง / ไหล่ / กระดาษ / หัว
 
.............................................................
 
ซิกเซียนอู๋
 
ช่อง 3
คู่ 1245 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 3 (สลับ)
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด
 
..............................................
 
ช่องเนชั่น22
คู่ 12 ไม่ใส่หมวกส่งแดง / ใส่หมวกส่งน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ไม่มีกระดาษถูก / ถือดาษแพง / พัดดาษขาด
 
..............................................
 
ซิกชาตรี
 
ช่อง 3
คู่ 12 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ไหลแพง / หัวขาด
 
................................................
 
ช่อง เนชั่น 22
คู่ 12 ใส่หมวกขาวส่งแดง / ใส่หมวกแดงส่งน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด
 
................................................
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา