รถแห่แสดงสดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่พระนครศรีอยุธยา  ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดพระนครศรีอยุธยา ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชพระนครศรีอยุธยา รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดพระนครศรีอยุธยา

จ้างรถแห่พระนครศรีอยุธยา  รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชพระนครศรีอยุธยา รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับพระนครศรีอยุธยา ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงพระนครศรีอยุธยา เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคพระนครศรีอยุธยา แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชพระนครศรีอยุธยา
รถดนตรีแห่นาคพระนครศรีอยุธยา
รถดนตรีแห่ร้องสดพระนครศรีอยุธยา  
รถดนตรีแห่ผ้าป่าพระนครศรีอยุธยา   
รถดนตรีแห่งานพิธีพระนครศรีอยุธยา  
รถดนตรีแห่ขันหมากพระนครศรีอยุธยา
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมพระนครศรีอยุธยา 

รถแห่ดนตรีสดอำเภอท่าเรือ
รถแห่ดนตรีสดจำปา
รถแห่ดนตรีสดท่าหลวง
รถแห่ดนตรีสดท่าเจ้าสนุก
รถแห่ดนตรีสดท่าเรือ
รถแห่ดนตรีสดบ้านร่อม
รถแห่ดนตรีสดปากท่า
รถแห่ดนตรีสดวังแดง
รถแห่ดนตรีสดศาลาลอย
รถแห่ดนตรีสดหนองขนาก
รถแห่ดนตรีสดโพธิ์เอน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอนครหลวง
รถแห่ดนตรีสดคลองสะแก
รถแห่ดนตรีสดท่าช้าง
รถแห่ดนตรีสดนครหลวง
รถแห่ดนตรีสดบางพระครู
รถแห่ดนตรีสดบางระกำ
รถแห่ดนตรีสดบ่อโพง
รถแห่ดนตรีสดบ้านชุ้ง
รถแห่ดนตรีสดปากจั่น
รถแห่ดนตรีสดพระนอน
รถแห่ดนตรีสดสามไถ
รถแห่ดนตรีสดหนองปลิง
รถแห่ดนตรีสดแม่ลา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางซ้าย
รถแห่ดนตรีสดบางซ้าย
รถแห่ดนตรีสดปลายกลัด
รถแห่ดนตรีสดวังพัฒนา
รถแห่ดนตรีสดเต่าเล่า
รถแห่ดนตรีสดเทพมงคล
รถแห่ดนตรีสดแก้วฟ้า

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางบาล
รถแห่ดนตรีสดกบเจา
รถแห่ดนตรีสดทางช้าง
รถแห่ดนตรีสดน้ำเต้า
รถแห่ดนตรีสดบางชะนี
รถแห่ดนตรีสดบางบาล
รถแห่ดนตรีสดบางหลวง
รถแห่ดนตรีสดบางหลวงโดด
รถแห่ดนตรีสดบางหัก
รถแห่ดนตรีสดบ้านกุ่ม
รถแห่ดนตรีสดบ้านคลัง
รถแห่ดนตรีสดพระขาว
รถแห่ดนตรีสดมหาพราหมณ์
รถแห่ดนตรีสดวัดตะกู
รถแห่ดนตรีสดวัดยม
รถแห่ดนตรีสดสะพานไทย
รถแห่ดนตรีสดไทรน้อย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางปะหัน
รถแห่ดนตรีสดขยาย
รถแห่ดนตรีสดขวัญเมือง
รถแห่ดนตรีสดตานิม
รถแห่ดนตรีสดตาลเอน
รถแห่ดนตรีสดทับน้ำ
รถแห่ดนตรีสดทางกลาง
รถแห่ดนตรีสดบางนางร้า
รถแห่ดนตรีสดบางปะหัน
รถแห่ดนตรีสดบางเดื่อ
รถแห่ดนตรีสดบางเพลิง
รถแห่ดนตรีสดบ้านขล้อ
รถแห่ดนตรีสดบ้านม้า
รถแห่ดนตรีสดบ้านลี่
รถแห่ดนตรีสดพุทเลา
รถแห่ดนตรีสดหันสัง
รถแห่ดนตรีสดเสาธง
รถแห่ดนตรีสดโพธิ์สามต้น

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางปะอิน
รถแห่ดนตรีสดขนอนหลวง
รถแห่ดนตรีสดคลองจิก
รถแห่ดนตรีสดคุ้งลาน
รถแห่ดนตรีสดตลาดเกรียบ
รถแห่ดนตรีสดตลิ่งชัน
รถแห่ดนตรีสดบางกระสั้น
รถแห่ดนตรีสดบางประแดง
รถแห่ดนตรีสดบ้านกรด
รถแห่ดนตรีสดบ้านพลับ
รถแห่ดนตรีสดบ้านสร้าง
รถแห่ดนตรีสดบ้านหว้า
รถแห่ดนตรีสดบ้านเลน
รถแห่ดนตรีสดบ้านแป้ง
รถแห่ดนตรีสดบ้านโพ
รถแห่ดนตรีสดวัดยม
รถแห่ดนตรีสดสามเรือน
รถแห่ดนตรีสดเกาะเกิด
รถแห่ดนตรีสดเชียงรากน้อย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางไทร
รถแห่ดนตรีสดกกแก้วบูรพา
รถแห่ดนตรีสดกระแชง
รถแห่ดนตรีสดช่างเหล็ก
รถแห่ดนตรีสดช้างน้อย
รถแห่ดนตรีสดช้างใหญ่
รถแห่ดนตรีสดบางพลี
รถแห่ดนตรีสดบางยี่โท
รถแห่ดนตรีสดบางไทร
รถแห่ดนตรีสดบ้างกลึง
รถแห่ดนตรีสดบ้านม้า
รถแห่ดนตรีสดบ้านเกาะ
รถแห่ดนตรีสดบ้านแป้ง
รถแห่ดนตรีสดราชคราม
รถแห่ดนตรีสดสนามชัย
รถแห่ดนตรีสดหน้าไม้
รถแห่ดนตรีสดห่อหมก
รถแห่ดนตรีสดเชียงรากน้อย
รถแห่ดนตรีสดแคตก
รถแห่ดนตรีสดแคออก
รถแห่ดนตรีสดโคกช้าง
รถแห่ดนตรีสดโพแตง
รถแห่ดนตรีสดไผ่พระ
รถแห่ดนตรีสดไม้ตรา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบ้านแพรก
รถแห่ดนตรีสดคลองน้อย
รถแห่ดนตรีสดบ้านแพรก
รถแห่ดนตรีสดบ้านใหม่
รถแห่ดนตรีสดสองห้อง
รถแห่ดนตรีสดสำพะเนียง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอผักไห่
รถแห่ดนตรีสดกุฎี
รถแห่ดนตรีสดจักราช
รถแห่ดนตรีสดดอนลาน
รถแห่ดนตรีสดตาลาน
รถแห่ดนตรีสดท่าดินแดง
รถแห่ดนตรีสดนาคู
รถแห่ดนตรีสดบ้านแค
รถแห่ดนตรีสดบ้านใหญ่
รถแห่ดนตรีสดผักไห่
รถแห่ดนตรีสดลาดชิด
รถแห่ดนตรีสดลาดน้ำเค็ม
รถแห่ดนตรีสดลำตะเคียน
รถแห่ดนตรีสดหนองน้ำใหญ่
รถแห่ดนตรีสดหน้าโคก
รถแห่ดนตรีสดอมฤต
รถแห่ดนตรีสดโคกช้าง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอพระนครศรีอยุธยา
รถแห่ดนตรีสดกะมัง
รถแห่ดนตรีสดคลองตะเคียน
รถแห่ดนตรีสดคลองสระบัว
รถแห่ดนตรีสดคลองสวนพลู
รถแห่ดนตรีสดท่าวาสุกรี
รถแห่ดนตรีสดบ้านป้อม
รถแห่ดนตรีสดบ้านรุม
รถแห่ดนตรีสดบ้านเกาะ
รถแห่ดนตรีสดบ้านใหม่
รถแห่ดนตรีสดประตูชัย
รถแห่ดนตรีสดปากกราน
รถแห่ดนตรีสดภูเขาทอง
รถแห่ดนตรีสดลุมพลี
รถแห่ดนตรีสดวัดตูม
รถแห่ดนตรีสดสวนพริก
รถแห่ดนตรีสดสำเภาล่ม
รถแห่ดนตรีสดหอรัตนไชย
รถแห่ดนตรีสดหันตรา
รถแห่ดนตรีสดหัวรอ
รถแห่ดนตรีสดเกาะเรียน
รถแห่ดนตรีสดไผ่ลิง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอภาชี
รถแห่ดนตรีสดกระจิว
รถแห่ดนตรีสดดอนหญ้านาง
รถแห่ดนตรีสดพระแก้ว
รถแห่ดนตรีสดภาชี
รถแห่ดนตรีสดระโสม
รถแห่ดนตรีสดหนองน้ำใส
รถแห่ดนตรีสดโคกม่วง
รถแห่ดนตรีสดไผ่ล้อม


รถแห่ดนตรีสดอำเภอมหาราช
รถแห่ดนตรีสดกะทุ่ม
รถแห่ดนตรีสดท่าตอ
รถแห่ดนตรีสดน้ำเต้า
รถแห่ดนตรีสดบางนา
รถแห่ดนตรีสดบ้านขวาง
รถแห่ดนตรีสดบ้านนา
รถแห่ดนตรีสดบ้านใหม่
รถแห่ดนตรีสดพิตเพียน
รถแห่ดนตรีสดมหาราช
รถแห่ดนตรีสดหัวไผ่
รถแห่ดนตรีสดเจ้าปลุก
รถแห่ดนตรีสดโรงช้าง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอลาดบัวหลวง
รถแห่ดนตรีสดคลองพระยาบันลือ
รถแห่ดนตรีสดคู้สลอด
รถแห่ดนตรีสดพระยาบันลือ
รถแห่ดนตรีสดลาดบัวหลวง
รถแห่ดนตรีสดสามเมือง
รถแห่ดนตรีสดสิงหนาท
รถแห่ดนตรีสดหลักชัย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอวังน้อย
รถแห่ดนตรีสดข้าวงาม
รถแห่ดนตรีสดชะแมบ
รถแห่ดนตรีสดบ่อตาโล่
รถแห่ดนตรีสดพยอม
รถแห่ดนตรีสดลำตาเสา
รถแห่ดนตรีสดลำไทร
รถแห่ดนตรีสดวังจุฬา
รถแห่ดนตรีสดวังน้อย
รถแห่ดนตรีสดสนับทึบ
รถแห่ดนตรีสดหันตะเภา

รถแห่ดนตรีสดอำเภออุทัย
รถแห่ดนตรีสดข้าวเม่า
รถแห่ดนตรีสดคานหาม
รถแห่ดนตรีสดธนู
รถแห่ดนตรีสดบ้านช้าง
รถแห่ดนตรีสดบ้านหีบ
รถแห่ดนตรีสดสามบัณฑิต
รถแห่ดนตรีสดหนองน้ำส้ม
รถแห่ดนตรีสดหนองไม้ซุง
รถแห่ดนตรีสดอุทัย
รถแห่ดนตรีสดเสนา
รถแห่ดนตรีสดโพสาวหาญ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเสนา
รถแห่ดนตรีสดชายนา
รถแห่ดนตรีสดดอนทอง
รถแห่ดนตรีสดบางนมโค
รถแห่ดนตรีสดบ้านกระทุ่ม
รถแห่ดนตรีสดบ้านหลวง
รถแห่ดนตรีสดบ้านแถว
รถแห่ดนตรีสดบ้านแพน
รถแห่ดนตรีสดบ้านโพธิ์
รถแห่ดนตรีสดมารวิชัย
รถแห่ดนตรีสดรางจรเข้
รถแห่ดนตรีสดลาดงา
รถแห่ดนตรีสดสามกอ
รถแห่ดนตรีสดสามตุ่ม
รถแห่ดนตรีสดหัวเวียง
รถแห่ดนตรีสดเจ้าเจ็ด
รถแห่ดนตรีสดเจ้าเสด็จ
รถแห่ดนตรีสดเสนา

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
testthai1 Icon ตัวอย่าง อ่าน 6 11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตภูเก็ตโทร 0950192290 อ่าน 29 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดงานอีเว้นทเขตอุบลราชธานี อ่าน 33 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดออแกไนซเขตเชียงใหม่ อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตเพชรบุรี อ่าน 34 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดบูธเขตราชบุรี อ่าน 31 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตระยองโทร 0950192290 อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา