รถแห่เวทีตราด

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่ตราด ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดตราด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชตราด รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดตราด

จ้างรถแห่ตราด รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชตราด รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับตราด ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงตราด เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคตราด แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชตราด
รถดนตรีแห่นาคตราด
รถดนตรีแห่ร้องสดตราด  
รถดนตรีแห่ผ้าป่าตราด  
รถดนตรีแห่งานพิธีตราด  
รถดนตรีแห่ขันหมากตราด
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมตราด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเกาะกูด
รถแห่ดนตรีสดเกาะกูด
รถแห่ดนตรีสดเกาะหมาก

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเกาะช้าง
รถแห่ดนตรีสดเกาะช้าง
รถแห่ดนตรีสดเกาะช้างใต้

รถแห่ดนตรีสดอำเภอคลองใหญ่
รถแห่ดนตรีสดคลองใหญ่
รถแห่ดนตรีสดหาดเล็ก
รถแห่ดนตรีสดไม้รูด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบ่อไร่
รถแห่ดนตรีสดช้างทูน
รถแห่ดนตรีสดด่านชุมพล
รถแห่ดนตรีสดนนทรีย์
รถแห่ดนตรีสดบ่อพลอย
รถแห่ดนตรีสดหนองบอน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเขาสมิง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งนนทรี
รถแห่ดนตรีสดท่าโสม
รถแห่ดนตรีสดประณีต
รถแห่ดนตรีสดวังตะเคียน
รถแห่ดนตรีสดสะตอ
รถแห่ดนตรีสดเขาสมิง
รถแห่ดนตรีสดเทพนิมิต
รถแห่ดนตรีสดแสนตุ้ง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเมือง
รถแห่ดนตรีสดชำราก
รถแห่ดนตรีสดตะกาง
รถแห่ดนตรีสดท่ากุ่ม
รถแห่ดนตรีสดท่าพริก
รถแห่ดนตรีสดบางพระ
รถแห่ดนตรีสดวังกระแจะ
รถแห่ดนตรีสดหนองคันทรง
รถแห่ดนตรีสดหนองเสม็ด
รถแห่ดนตรีสดหนองโสน
รถแห่ดนตรีสดห้วงน้ำขาว
รถแห่ดนตรีสดห้วยแร้ง
รถแห่ดนตรีสดอ่าวใหญ่
รถแห่ดนตรีสดเนินทราย
รถแห่ดนตรีสดแหลมกลัด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแหลมงอบ
รถแห่ดนตรีสดคลองใหญ่
รถแห่ดนตรีสดน้ำเชี่ยว
รถแห่ดนตรีสดบางปิด
รถแห่ดนตรีสดแหลมงอบ

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
testthai1 Icon ตัวอย่าง อ่าน 6 11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตภูเก็ตโทร 0950192290 อ่าน 29 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดงานอีเว้นทเขตอุบลราชธานี อ่าน 33 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดออแกไนซเขตเชียงใหม่ อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตเพชรบุรี อ่าน 34 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดบูธเขตราชบุรี อ่าน 31 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตระยองโทร 0950192290 อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา