รถแห่เวทีพัทลุง

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่พัทลุง ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดพัทลุง ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชพัทลุง รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดพัทลุง

จ้างรถแห่พัทลุง รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชพัทลุง รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับพัทลุง ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงพัทลุง เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคพัทลุง แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชพัทลุง
รถดนตรีแห่นาคพัทลุง
รถดนตรีแห่ร้องสดพัทลุง  
รถดนตรีแห่ผ้าป่าพัทลุง   
รถดนตรีแห่งานพิธีพัทลุง  
รถดนตรีแห่ขันหมากพัทลุง
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมพัทลุง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอศรีนครินทร์
รถแห่ดนตรีสดชุมพล
รถแห่ดนตรีสดบ้านนา
รถแห่ดนตรีสดลำสินธุ์
รถแห่ดนตรีสดอ่างทอง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอกงหรา
รถแห่ดนตรีสดกงหรา
รถแห่ดนตรีสดคลองทรายขาว
รถแห่ดนตรีสดคลองเฉลิม
รถแห่ดนตรีสดชะรัด
รถแห่ดนตรีสดสมหวัง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอควนขนุน
รถแห่ดนตรีสดควนขนุน
รถแห่ดนตรีสดชะมวง
รถแห่ดนตรีสดดอนทราย
รถแห่ดนตรีสดทะเลน้อย
รถแห่ดนตรีสดนาขยาด
รถแห่ดนตรีสดปันแต
รถแห่ดนตรีสดพนมวังก์
รถแห่ดนตรีสดพนางตุง
รถแห่ดนตรีสดมะกอกเหนือ
รถแห่ดนตรีสดแพรกหา
รถแห่ดนตรีสดแหลมโตนด
รถแห่ดนตรีสดโตนดด้วน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอตะโหมด
รถแห่ดนตรีสดคลองใหญ่
รถแห่ดนตรีสดตะโหมด
รถแห่ดนตรีสดแม่ขรี

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางแก้ว
รถแห่ดนตรีสดท่ามะเดื่อ
รถแห่ดนตรีสดนาปะขอ
รถแห่ดนตรีสดโคกสัก

รถแห่ดนตรีสดอำเภอปากพะยูน
รถแห่ดนตรีสดดอนทราย
รถแห่ดนตรีสดดอนประดู่
รถแห่ดนตรีสดปากพะยูน
รถแห่ดนตรีสดฝาละมี
รถแห่ดนตรีสดหารเทา
รถแห่ดนตรีสดเกาะนางคำ
รถแห่ดนตรีสดเกาะหมาก

รถแห่ดนตรีสดอำเภอป่าบอน
รถแห่ดนตรีสดทุ่งนารี
รถแห่ดนตรีสดป่าบอน
รถแห่ดนตรีสดวังใหม่
รถแห่ดนตรีสดหนองธง
รถแห่ดนตรีสดโคกทราย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอป่าพะยอม
รถแห่ดนตรีสดบ้านพร้าว
รถแห่ดนตรีสดป่าพะยอม
รถแห่ดนตรีสดลานข่อย
รถแห่ดนตรีสดเกาะเต่า

รถแห่ดนตรีสดอำเภอศรีบรรพต
รถแห่ดนตรีสดตะแพน
รถแห่ดนตรีสดเขาปู่
รถแห่ดนตรีสดเขาย่า

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเขาชัยสน
รถแห่ดนตรีสดควนขนุน
รถแห่ดนตรีสดจองถนน
รถแห่ดนตรีสดหานโพธิ์
รถแห่ดนตรีสดเขาชัยสน
รถแห่ดนตรีสดโคกม่วง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเมือง
รถแห่ดนตรีสดควนมะพร้าว
รถแห่ดนตรีสดคูหาสวรรค์
รถแห่ดนตรีสดชัยบุรี
รถแห่ดนตรีสดตำนาน
รถแห่ดนตรีสดท่ามิหรำ
รถแห่ดนตรีสดท่าแค
รถแห่ดนตรีสดนาท่อม
รถแห่ดนตรีสดนาโหนด
รถแห่ดนตรีสดปรางหมู่
รถแห่ดนตรีสดพญาขัน
รถแห่ดนตรีสดร่มเมือง
รถแห่ดนตรีสดลำปำ
รถแห่ดนตรีสดเขาเจียก
รถแห่ดนตรีสดโคกชะงาย

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
testthai1 Icon ตัวอย่าง อ่าน 6 11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตภูเก็ตโทร 0950192290 อ่าน 29 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดงานอีเว้นทเขตอุบลราชธานี อ่าน 33 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดออแกไนซเขตเชียงใหม่ อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตเพชรบุรี อ่าน 34 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดบูธเขตราชบุรี อ่าน 31 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตระยองโทร 0950192290 อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา