รถดนตรีแห่เชียงใหม่ โทร 098-1599865 แสดงสด ร้องสด รถแห่เวทีเคลื่อนที่บรรเลงดนตรี

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่เชียงใหม่ ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดเชียงใหม่ ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชเชียงใหม่ รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดเชียงใหม่

จ้างรถแห่เชียงใหม่ รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชเชียงใหม่ รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับเชียงใหม่ ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงเชียงใหม่ เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคเชียงใหม่ แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชเชียงใหม่
รถดนตรีแห่นาคเชียงใหม่
รถดนตรีแห่ร้องสดเชียงใหม่  
รถดนตรีแห่ผ้าป่าเชียงใหม่   
รถดนตรีแห่งานพิธีเชียงใหม่  
รถดนตรีแห่ขันหมากเชียงใหม่
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมเชียงใหม่

รถแห่ดนตรีสดอำเภอดอยหล่อ
รถแห่ดนตรีสดดอยหล่อ
รถแห่ดนตรีสดยางคราม
รถแห่ดนตรีสดสองแคว
รถแห่ดนตรีสดสันติสุข

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแม่ออน
รถแห่ดนตรีสดทาเหนือ
รถแห่ดนตรีสดบ้านสหกรณ์
รถแห่ดนตรีสดห้วยแก้ว
รถแห่ดนตรีสดออนกลาง
รถแห่ดนตรีสดออนเหนือ
รถแห่ดนตรีสดแม่ทา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอกัลยาณิวัฒนา
รถแห่ดนตรีสดบ้านจันทร์
รถแห่ดนตรีสดแจ่มหลวง
รถแห่ดนตรีสดแม่แดด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอจอมทอง
รถแห่ดนตรีสดข่วงเปา
รถแห่ดนตรีสดดอยแก้ว
รถแห่ดนตรีสดบ้านหลวง
รถแห่ดนตรีสดบ้านแปะ
รถแห่ดนตรีสดสบเตี๊ยะ
รถแห่ดนตรีสดแม่สอย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอดอยสะเก็ด
รถแห่ดนตรีสดตลาดขวัญ
รถแห่ดนตรีสดตลาดใหญ่
รถแห่ดนตรีสดป่าป้อง
รถแห่ดนตรีสดป่าลาน
รถแห่ดนตรีสดป่าเมี่ยง
รถแห่ดนตรีสดลวงเหนือ
รถแห่ดนตรีสดสง่าบ้าน
รถแห่ดนตรีสดสันปูเลย
รถแห่ดนตรีสดสำราญราษฎร์
รถแห่ดนตรีสดเชิงดอย
รถแห่ดนตรีสดเทพเสด็จ
รถแห่ดนตรีสดแม่คือ
รถแห่ดนตรีสดแม่ฮ้อยเงิน
รถแห่ดนตรีสดแม่โป่ง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอดอยเต่า
รถแห่ดนตรีสดดอยเต่า
รถแห่ดนตรีสดท่าเดื่อ
รถแห่ดนตรีสดบงตัน
รถแห่ดนตรีสดบ้านแอ่น
รถแห่ดนตรีสดมืดกา
รถแห่ดนตรีสดโปงทุ่ง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอฝาง
รถแห่ดนตรีสดม่อนปิ่น
รถแห่ดนตรีสดสันทราย
รถแห่ดนตรีสดเวียง
รถแห่ดนตรีสดแม่ข่า
รถแห่ดนตรีสดแม่คะ
รถแห่ดนตรีสดแม่งอน
รถแห่ดนตรีสดแม่สูน
รถแห่ดนตรีสดโป่งน้ำร้อน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอพร้าว
รถแห่ดนตรีสดทุ่งหลวง
รถแห่ดนตรีสดน้ำแพร่
รถแห่ดนตรีสดบ้านโป่ง
รถแห่ดนตรีสดป่าตุ้ม
รถแห่ดนตรีสดป่าไหน่
รถแห่ดนตรีสดสันทราย
รถแห่ดนตรีสดเขื่อนผาก
รถแห่ดนตรีสดเวียง
รถแห่ดนตรีสดแม่ปั๋ง
รถแห่ดนตรีสดแม่แวน
รถแห่ดนตรีสดโหล่งขอด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสะเมิง
รถแห่ดนตรีสดบ่อแก้ว
รถแห่ดนตรีสดยั้งเมิน
รถแห่ดนตรีสดสะเมิงเหนือ
รถแห่ดนตรีสดสะเมิงใต้
รถแห่ดนตรีสดแม่สาบ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสันกำแพง
รถแห่ดนตรีสดต้นเปา
รถแห่ดนตรีสดทรายมูล
รถแห่ดนตรีสดบวกค้าง
รถแห่ดนตรีสดร้องวัวแดง
รถแห่ดนตรีสดสันกลาง
รถแห่ดนตรีสดสันกำแพง
รถแห่ดนตรีสดห้วยทราย
รถแห่ดนตรีสดออนใต้
รถแห่ดนตรีสดแช่ช้าง
รถแห่ดนตรีสดแม่ปูคา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสันทราย
รถแห่ดนตรีสดป่าไผ่
รถแห่ดนตรีสดสันทรายน้อย
รถแห่ดนตรีสดสันทรายหลวง
รถแห่ดนตรีสดสันนาเม็ง
รถแห่ดนตรีสดสันป่าเปา
รถแห่ดนตรีสดสันพระเนตร
รถแห่ดนตรีสดหนองจ๊อม
รถแห่ดนตรีสดหนองหาร
รถแห่ดนตรีสดหนองแหย่ง
รถแห่ดนตรีสดเมืองเล็น
รถแห่ดนตรีสดแม่แฝก
รถแห่ดนตรีสดแม่แฝกใหม่

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสันป่าตอง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งต้อม
รถแห่ดนตรีสดทุ่งสะโตก
รถแห่ดนตรีสดท่าวังพร้าว
รถแห่ดนตรีสดน้ำบ่อหลวง
รถแห่ดนตรีสดบ้านกลาง
รถแห่ดนตรีสดบ้านแม
รถแห่ดนตรีสดมะขามหลวง
รถแห่ดนตรีสดมะขุนหวาน
รถแห่ดนตรีสดยุหว่า
รถแห่ดนตรีสดสันกลาง
รถแห่ดนตรีสดแม่ก๊า

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสารภี
รถแห่ดนตรีสดขัวมุง
รถแห่ดนตรีสดชมภู
รถแห่ดนตรีสดดอนแก้ว
รถแห่ดนตรีสดท่ากว้าง
รถแห่ดนตรีสดท่าวังตาล
รถแห่ดนตรีสดป่าบง
รถแห่ดนตรีสดยางเนิ้ง
รถแห่ดนตรีสดสันทราย
รถแห่ดนตรีสดสารภี
รถแห่ดนตรีสดหนองผึ้ง
รถแห่ดนตรีสดหนองแฝก
รถแห่ดนตรีสดไชยสถาน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอหางดง
รถแห่ดนตรีสดขุนคง
รถแห่ดนตรีสดน้ำแพร่
รถแห่ดนตรีสดบ้านปง
รถแห่ดนตรีสดบ้านแหวน
รถแห่ดนตรีสดสบแม่ข่า
รถแห่ดนตรีสดสันผักหวาน
รถแห่ดนตรีสดหนองควาย
รถแห่ดนตรีสดหนองตอง
รถแห่ดนตรีสดหนองแก๋ว
รถแห่ดนตรีสดหางดง
รถแห่ดนตรีสดหารแก้ว

รถแห่ดนตรีสดอำเภออมก๋อย
รถแห่ดนตรีสดนาเกียน
รถแห่ดนตรีสดม่อนจอง
รถแห่ดนตรีสดยางเปียง
รถแห่ดนตรีสดสบโขง
รถแห่ดนตรีสดอมก๋อย
รถแห่ดนตรีสดแม่ตื่น

รถแห่ดนตรีสดอำเภอฮอด
รถแห่ดนตรีสดนาคอเรือ
รถแห่ดนตรีสดบ่อสลี
รถแห่ดนตรีสดบ่อหลวง
รถแห่ดนตรีสดบ้านตาล
รถแห่ดนตรีสดหางดง
รถแห่ดนตรีสดฮอด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเชียงดาว
รถแห่ดนตรีสดทุ่งข้าวพวง
รถแห่ดนตรีสดปิงโค้ง
รถแห่ดนตรีสดเชียงดาว
รถแห่ดนตรีสดเมืองคอง
รถแห่ดนตรีสดเมืองงาย
รถแห่ดนตรีสดเมืองนะ
รถแห่ดนตรีสดแม่นะ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเมือง
รถแห่ดนตรีสดช้างคลาน
รถแห่ดนตรีสดช้างม่อย
รถแห่ดนตรีสดช้างเผือก
รถแห่ดนตรีสดท่าศาลา
รถแห่ดนตรีสดป่าตัน
รถแห่ดนตรีสดป่าแดด
รถแห่ดนตรีสดพระสิงห์
รถแห่ดนตรีสดฟ้าฮ่าม
รถแห่ดนตรีสดวัดเกต
รถแห่ดนตรีสดศรีภูมิ
รถแห่ดนตรีสดสันผีเสื้อ
รถแห่ดนตรีสดสุเทพ
รถแห่ดนตรีสดหนองป่าครั่ง
รถแห่ดนตรีสดหนองหอย
รถแห่ดนตรีสดหายยา
รถแห่ดนตรีสดแม่เหียะ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแม่ริม
รถแห่ดนตรีสดขี้เหล็ก
รถแห่ดนตรีสดดอนแก้ว
รถแห่ดนตรีสดริมเหนือ
รถแห่ดนตรีสดริมใต้
รถแห่ดนตรีสดสะลวง
รถแห่ดนตรีสดสันโป่ง
รถแห่ดนตรีสดห้วยทราย
รถแห่ดนตรีสดเหมืองแก้ว
รถแห่ดนตรีสดแม่สา
รถแห่ดนตรีสดแม่แรม
รถแห่ดนตรีสดโป่งแยง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแม่วาง
รถแห่ดนตรีสดดอนเปา
รถแห่ดนตรีสดทุ่งปี้
รถแห่ดนตรีสดทุ่งรวงทอง
รถแห่ดนตรีสดบ้านกาด
รถแห่ดนตรีสดแม่วิน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแม่อาย
รถแห่ดนตรีสดท่าตอน
รถแห่ดนตรีสดบ้านหลวง
รถแห่ดนตรีสดมะลิกา
รถแห่ดนตรีสดสันต้นหมื้อ
รถแห่ดนตรีสดแม่นาวาง
รถแห่ดนตรีสดแม่สาว
รถแห่ดนตรีสดแม่อาย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแม่แจ่ม
รถแห่ดนตรีสดกองแขก
รถแห่ดนตรีสดช่างเคิ่ง
รถแห่ดนตรีสดท่าผา
รถแห่ดนตรีสดบ้านจันทร์
รถแห่ดนตรีสดบ้านทับ
รถแห่ดนตรีสดปางหินฝน
รถแห่ดนตรีสดแจ่มหลวง
รถแห่ดนตรีสดแม่นาจร
รถแห่ดนตรีสดแม่ศึก
รถแห่ดนตรีสดแม่แดด

รถแห่ดนตรีสดอำเภอแม่แตง
รถแห่ดนตรีสดกื้ดช้าง
รถแห่ดนตรีสดขี้เหล็ก
รถแห่ดนตรีสดช่อแล
รถแห่ดนตรีสดบ้านช้าง
รถแห่ดนตรีสดบ้านเป้า
รถแห่ดนตรีสดป่าแป๋
รถแห่ดนตรีสดสบเปิง
รถแห่ดนตรีสดสมก๋าย
รถแห่ดนตรีสดสันป่ายาง
รถแห่ดนตรีสดสันมหาพน
รถแห่ดนตรีสดอินทขิล
รถแห่ดนตรีสดเมืองก๋าย
รถแห่ดนตรีสดแม่หอพระ
รถแห่ดนตรีสดแม่แตง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอไชยปราการ
รถแห่ดนตรีสดปงตำ
รถแห่ดนตรีสดศรีดงเย็น
รถแห่ดนตรีสดหนองบัว
รถแห่ดนตรีสดแม่ทะลบ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเวียงแหง
รถแห่ดนตรีสดเปียงหลวง
รถแห่ดนตรีสดเมืองแหง
รถแห่ดนตรีสดแสนไห

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
testthai1 Icon ตัวอย่าง อ่าน 6 11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตภูเก็ตโทร 0950192290 อ่าน 29 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดงานอีเว้นทเขตอุบลราชธานี อ่าน 33 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดออแกไนซเขตเชียงใหม่ อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตเพชรบุรี อ่าน 34 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon จัดบูธเขตราชบุรี อ่าน 31 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับผลิตบูธเขตระยองโทร 0950192290 อ่าน 32 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา