ทีเส็บแถลงผลการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไตรมาส 2 ปี 2562

punkik profile image punkik

ปฏิทินข่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

www.tceb.or.th  

วันพุธ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น.            

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายจิรุตถ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ เป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูล ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง M4 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์     

----------------------------------------  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี            ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร     โทรศัพท์ 02 694 6009                  อีเมล์ parichat_s@tceb.or.th

นางสาวสมกมล รุ่งเรืองพัฒนา      ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร            โทรศัพท์ 02 694 6000 ต่อ 6156    อีเมล์ somkamon_r@tceb.or.th

นางสาวยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ      บริษัท วิเสจ จำกัด                      โทรศัพท์ 02 616 6749-50                                  

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
8 วันที่ผ่านมา
ngshopth Icon ทำไมนกเขาถึงไม่ขัน อ่าน 6 12 วันที่ผ่านมา
12 วันที่ผ่านมา
13 วันที่ผ่านมา
punkik Icon Thailand’s MICE Startup อ่าน 10 17 วันที่ผ่านมา
17 วันที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
28 วันที่ผ่านมา
34 วันที่ผ่านมา
punkik Icon ทีเส็บแถลงข่าวการจัดงาน TIME 2019 อ่าน 27 41 วันที่ผ่านมา
41 วันที่ผ่านมา
tomtam1771 Icon สิ่งที่ได้มากกว่าใบปริญญา อ่าน 31 51 วันที่ผ่านมา
51 วันที่ผ่านมา
tomtam1771 Icon International School in Thailand. อ่าน 28 51 วันที่ผ่านมา
51 วันที่ผ่านมา