ซิก 16-6-62

mamama54321 profile image mamama54321

ซิกสรรมวยตู้ 
(คนส่งซิกใส่เสื้อขาวข้างในชมพู)

ช่อง 7
คู่ 12 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ไหล่ / คาง / หู

 

อู๋

 

3sd

ทุกคู่ ถือกระดาษแดง จับคางเงิน

ซ้าย ขวา ปิดเสื้อ

 

7

คู่ 1245 ปิดแดง เปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

 

อมรินทร์34

คู่1 ถือกระดาษแดง จับคางเงิน

ซ้าย ขวา ปิดเสื้อ

 

ซิกชาตรี
 
ช่อง 3SD (28)
คู่ 12 เสียบดาษขาวส่งแดง / เสียบดาษแดงส่งน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ซ้ายหัวแพง / ขวาหัวขาด
 
......................................................

ช่อง7
คู่1235เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่4(สลับ)
ราคา. ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

.................................................

ช่องอัมริน 
คู่12เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา. ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
mamama54321 Icon ซิก 18-8-62 อ่าน 2,132 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 17-8-62 อ่าน 1,521 1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 11-8-62 อ่าน 2,466 7 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 10-8-62 อ่าน 1,258 8 วันที่ผ่านมา
8 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon เบอร์เรตล่าสุด อ่าน 211 8 วันที่ผ่านมา
8 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 4-8-62 อ่าน 2,147 14 วันที่ผ่านมา
14 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 3-8-62 อ่าน 2,700 15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 27-7-62 อ่าน 1,475 22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 21-7-62 อ่าน 2,321 28 วันที่ผ่านมา
28 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 20-7-62 อ่าน 2,008 29 วันที่ผ่านมา
29 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 14-7-62 อ่าน 576 35 วันที่ผ่านมา
35 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 13-7-62 อ่าน 1,273 36 วันที่ผ่านมา
36 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 7-7=62 อ่าน 2,250 42 วันที่ผ่านมา
42 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 6-7-62 อ่าน 1,455 43 วันที่ผ่านมา
43 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 30-6-62 อ่าน 2,760 49 วันที่ผ่านมา
49 วันที่ผ่านมา