ซิก 30-6-62

mamama54321 profile image mamama54321

 

ซิกสรรมวยตู้
(คนส่งซิกใส่เสื้อขาวข้างในชมพู)
 
ช่อง 7
คู่ 123 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 45 สลับ
ราคา คาง / ไหล่ / หู
 

อู๋

 

3sd

คู่ 1 ถือดาษแดง จับคางเงิน

ซ้าย ขวา ปิดเสื้อ

 

7

คู่ 12 ปิดแดง เปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

 

อมรินทร์34

คู่12ชมพูแดง เขียวเงิน

ตรง ขวาง พัด

 

..ชาตรี..
ช่อง3 SD
คู่12 เสียบดำแดง เสียบแดงน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ซ้ายแพง ขวาขาด

.............................................

ช่อง7
คู่123เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่45(สลับ)
ไหล่แพง จับหัวขาด.

...........................................

ช่องอัมริน 
คู่12เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
mamama54321 Icon เบอร์เรตล่าสุด อ่าน 71 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 12-10-62 อ่าน 1,635 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 6-10-62 อ่าน 2,623 11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 5-10-62 อ่าน 1,424 12 วันที่ผ่านมา
12 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 29-9-62 อ่าน 1,772 18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 28 - 9 - 62 อ่าน 1,550 19 วันที่ผ่านมา
19 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon เบอร์เรตใหม่ อ่าน 232 20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 22-9-62 อ่าน 1,399 24 วันที่ผ่านมา
24 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 21-9-62 อ่าน 3,631 26 วันที่ผ่านมา
26 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 15-9-62 อ่าน 1,915 32 วันที่ผ่านมา
32 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 14-9-62 อ่าน 1,358 33 วันที่ผ่านมา
33 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 8-9-62 อ่าน 200 39 วันที่ผ่านมา
39 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 7-9-62 อ่าน 2,508 40 วันที่ผ่านมา
40 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 1-9-62 อ่าน 2,634 46 วันที่ผ่านมา
46 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 31-8-62 อ่าน 2,486 47 วันที่ผ่านมา
47 วันที่ผ่านมา