ช่ ว ย เ ห ลื อ เ รื่ อ ง ค่ า เ ท อ ม ค่ า ห อ แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ ค รั บ


Sakda_A profile image Sakda_A

พี่สนใจช่วยเหลือน้องสาว ที่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าหอ ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ขอให้เป็นความลับ เพื่อความสบายใจทั้ง 2 ฝ่ายครับ

สนใจคุยรายละเอียดกันที่ LINE ID: sakda43177 ครับ

เอก

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
19 นาทีที่ผ่านมา
30 นาทีที่ผ่านมา
Nannekiss Icon ตามหาผู้ใหญ่ใจดีดูแล อ่าน 42 38 นาทีที่ผ่านมา
38 นาทีที่ผ่านมา
41 นาทีที่ผ่านมา
43 นาทีที่ผ่านมา
45 นาทีที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
monabee Icon รับจ้างเที่ยวค่ะnosexน่ารักจริงใจ อ่าน 41 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา