ซิก 14-9-62

mamama54321 profile image mamama54321

ชาตรี


ช่อง​3
คู่​12เปิด​แดง​ ปิด​น้ำเงิน​
คู่​34​5(สลับ)
ซ้าย​หัว​แพง​ ​ขวา​หัวขาด

ช่อง​ไท​ยรัฐ
คู่​12ปิด​แดง​ เปิด​น้ำเงิน​
คู่​34​5(สลับ)
ซ้าย​หัว​แพง​ ​ขวา​หัวขาด

ช่อง9
ทุก​คู่​หมวก​ขาว​แดง​ หมวก​น้ำเงิน​น้ำเงิน
​ซ้าย​หัว​แพง​ ขวา​หัวขาด

ช่อง​เนชั่น
ทุก​คู่​หมวก​แดง​แดง​ หมวก​ขาว​น้ำเงิน
​ซ้าย​หัว​แพง​ ขวา​หัวขาด​

 

อู๋

 

3+ไทยรัฐ

คู่ 1245 ปิดแดง เปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

9+เนชั่น

ทุกคู่ ใส่หมวกแดง ไม่ใส่เงิน

ถือดาษแพง พัดดาษขาด

 

..ซิกสรรมวยตู้..ช่อง-3

คนส่งใส่เสื้อขาวเสื้อในสีชมพู.

คู่1.ปิด แดง /เปิด น้ำเงิน /

คู่ 234 สลับราคา ไหล่ /คาง /หู /

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
mamama54321 Icon ซิก 19-10-62 อ่าน 2,350 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 12-10-62 อ่าน 1,980 7 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 6-10-62 อ่าน 2,640 13 วันที่ผ่านมา
13 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 5-10-62 อ่าน 1,463 14 วันที่ผ่านมา
14 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 29-9-62 อ่าน 1,778 20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 28 - 9 - 62 อ่าน 1,556 21 วันที่ผ่านมา
21 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon เบอร์เรตใหม่ อ่าน 275 22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 22-9-62 อ่าน 1,407 27 วันที่ผ่านมา
27 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 21-9-62 อ่าน 3,635 28 วันที่ผ่านมา
28 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 15-9-62 อ่าน 1,919 34 วันที่ผ่านมา
34 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 14-9-62 อ่าน 1,366 35 วันที่ผ่านมา
35 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 8-9-62 อ่าน 204 41 วันที่ผ่านมา
41 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 7-9-62 อ่าน 2,514 42 วันที่ผ่านมา
42 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 1-9-62 อ่าน 2,638 48 วันที่ผ่านมา
48 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 31-8-62 อ่าน 2,492 49 วันที่ผ่านมา
49 วันที่ผ่านมา