ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562.

manop2509 profile image manop2509

 

ซิกชาตรี
 
ช่อง​ 25
คู่ ​12 เสียบกระดาษ​ดำ​ส่งแดง​ / เสียบ​กระดาษ​แดงส่งน้ำเงิน
คู่ ​345​ สลับ​
ราคา ​ซ้าย​หัว​แพง​ / ขวา​หัวขาด
 
..........................................................
 
ช่อง ​7
คู่ ​15 เปิด​แดง​ ปิด​น้ำเงิน
คู่ ​234 (​สลับ)
ราคา​ ซ้าย​หัว​แพง​ / ขวา​หัวขาด
 
..........................................................
 
ช่อง ​อัมรินทร์34
คู่ ​12 ​ปิด​แดง​ / เปิด​น้ำเงิน
คู่ ​345 ​สลับ
ราคา ​ซ้าย​หัว​แพง​ / ขวา​หัวขาด​
 
..........................................................
 
ซิกเซียนอู๋
 
ช่อง GMM​25
ทุกคู่​ ถือ​กระดาษส่ง​แดง​ / จับ​คาง​ส่งน้ำเงิน
ราคา​ ซ้าย​ถูก​ / ขวา​แพง​ / ปิด​เสื้อ​ขาด
 
........................................................
 
ช่อง 7
คู่ 12​45 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 3 (สลับ)
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด
 
........................................................
 
ช่อง อัม​รินทร์34
คู่​ 1 ถือ​กระดาษ​ส่งแดง​ / จับ​คางส่ง​น้ำเงิน
คู่​ 234​5​ (สลับ)
ราคา ​ซ้าย​ถูก​ / ขวา​แพง​ / ปิด​เสื้อ​ขาด​
 
........................................................
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา