ซิก 6-10-62

mamama54321 profile image mamama54321

 

 

อู๋

 

gmm25

ทุกคู่ ถือดาษแดง จับคางเงิน

ซ้าย ขวา ปิด

 

7

คู่ 1245 ปิดแดง เปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

 

อมริน34

คู่ 1 ถือดาษแดง จับคางเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด ปิดเสื้อยอม

 

ชาตรี

 

gmm

คู่ 12 เสียบดำแดง เสียบแดงเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

 

7

คู่ 15 เปิดแดง ปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

 

อมริน

คู่ 12 ปิดแดง เปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
mamama54321 Icon เบอร์เรตล่าสุด อ่าน 70 3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 12-10-62 อ่าน 1,611 3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 6-10-62 อ่าน 2,618 9 วันที่ผ่านมา
9 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 5-10-62 อ่าน 1,419 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 29-9-62 อ่าน 1,770 16 วันที่ผ่านมา
16 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 28 - 9 - 62 อ่าน 1,547 17 วันที่ผ่านมา
17 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon เบอร์เรตใหม่ อ่าน 231 19 วันที่ผ่านมา
19 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 22-9-62 อ่าน 1,398 23 วันที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 21-9-62 อ่าน 3,631 24 วันที่ผ่านมา
24 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 15-9-62 อ่าน 1,915 30 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 14-9-62 อ่าน 1,357 31 วันที่ผ่านมา
31 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 8-9-62 อ่าน 200 37 วันที่ผ่านมา
37 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 7-9-62 อ่าน 2,508 38 วันที่ผ่านมา
38 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 1-9-62 อ่าน 2,633 44 วันที่ผ่านมา
44 วันที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 31-8-62 อ่าน 2,483 45 วันที่ผ่านมา
45 วันที่ผ่านมา