ต่อใบขับขี่ 1 ปี เป็น 5 ปี

guest profile image guest
ต่อใบขับขี่รถยนต์ 1 ปี เป็น  5  ปี อยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง และเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่  จะหมดวันที่  8  ส.ค.55 นี้แล้ว
ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile image guest

การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว เป็น 5 ปี
หลักฐานที่ใช้ 1.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                    2. ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกก่อนวันที่ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
                     3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
                     4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  ยกเว้น กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
                     5. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
อัตราค่าธรรมเนียม
                   - รถยนต์                 505.บาท
                   - รถจักรยายนต์        255. บาท
                   - ค่าธรรมเนียมการแก้ไขรายการ(ถ้ามี)  50 บาท
                   - ค่าถ่ายรูปทำบัตรแบบใหม่    100 บาท  
  กรณีใบอนุญาตขับรถขาดเกิน  1  ปี ต้องสอบข้อเขียน  กรณีที่ขาดเกิน 3 ปี สอบข้อเขียนและสอบขับรถด้วย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 034-624939    

guest profile image guest
การต่อใบขับขี่รถยนต์จาก 1 ปี เป็น 5ปีต่อก่อนได้หรือไม่ครับ ของผมหมดวันที่ 26 มีนาคม 2556 ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
75227522 Icon ขายทะเบียนสวยราคาประหยัด อ่าน 401 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
yunhey Icon สอบถามข้อมูลค่า อ่าน 740 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
kunungkornz Icon การสอบใบขับขี่ อ่าน 2,133 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
stob5578 Icon ขค 9696 ชลบุรี อ่าน 631 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา