แบบฝึกเขียนสระภาษาไทย

kroowut

แบบฝึกที่ ๑.docx                               แบบฝึกที่ ๒.docx

แบบฝึกที่ ๓.docx                               แบบฝึกที่ ๔.docx                            
   
แบบฝึกที่ ๕.docx                               แบบฝึกที่ ๖.doc

Banner Ads
ความคิดเห็น
guest
ขอบคุณมากค่ะ
higaru

ขอบคุณครับ

guest
ขอบคุณด้วยคน ค่ะ
guest

ขอบคุณมากคะ

guest
guest
guest
ขอบคุณครับ
guest
ขอบคุณมากๆค่ะ
JiabMallika
ขอบคุณค่ะ
guest

thank you

guest

ขอบคุณมากคะ.....หนูจะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดคะ

guest
Thank you

guest
ขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ เป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมาก ดิฉันนำไปใช้กับเด็กพิการ ld และเด็กพิเศษ ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องจัดทำใหม่  ขอกุศลนี้จงคืนสู่ผู้จัดทำผลงาน และเวปไซด์โดยเร็วค่ะ
guest

ขอบคุณคะ

kerokero51
kerokero51
ขอบคุน
punnipa
ขอบคุณมาก
punnipa
ขอบคุณมาก  เปิดไม่ได้
guest
ทำไมเปิดไม่ได้คะสมัครสมาชิกแล้ว 

auinara
ผมขอหน่อยครับ narathip-niti@hotmail.com
bokoho
ขอหน่อยครับ