ชวนทำบุญกับโครงการ เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาครั้งที่ 1

seafarerthai
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ชวนทำบุญกับโครงการ เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาครั้งที่ 1

บริษัท สยามชิลลี่คิดส์ เชิญท่านร่วมโครงการบริจาคหนังสือพิมพ์เด็กสยามชิลลี่คิดส์ ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิสำหรับเด็กไทยทั่วประเทศ
ท่านสามารถเลือกรายชื่อของโรงเรียนที่ต้องการบริจาคได้ดังนี้

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับมอบหนังสือพิมพ์เด็ก สยามชิลลี่คิดส์
ร.ร.ตชด.บ้านเรดาร์  จ.กาญจนบุรี         ร.ร. ตชด. บ้านก่อเตย  จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี      ร.ร. ตชด. บ้านยางโพรง  จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.บ้านวังตอสามัคคี  จ.อุทัยธานี         ร.ร. ตชด. บ้านหาดทราย  จ.สงขลา
ร.ร.บ้านหนองรัก  จ.อุทัยธานี         ร.ร. ตชด. เชิญ พิศลยบุตร  จ.สงขลา
ร.ร.บ้านแจงงาม  จ.สุพรรณบุรี         ร.ร. ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง  จ.ตรัง
ร.ร.บ้านใหม่กิโล 8  จ.สุพรรณบุรี         ร.ร. ตชด. ทุ่งตะเซะพัฒนา  จ.ตรัง
ร.ร. แม่สะปึ๋งใต้  จ.แม่ฮ่องสอน         ร.ร.. ตชด. ยูงทองรัฐประชาสรรค์ จ.สตูล
ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋งใต้ จ.แม่ฮ่องสอน      ร.ร.. ตชด. บ้านส้านแดง จ.สตูล
ร.ร.บ้านหนองพญา จ.สุรินทร์         ร.ร.ด่านเม่น จ.อุบลราชธานี
ร.ร.บุปผาราม  จ.ชัยภูมิ            ร.ร.บ้านโตแฮ  จ.แม่ฮ่องสอน
ร.ร.บ้านโป่งกวาง   จ.เลย            ร.ร.บ้านขี้เหล็ก  จ.อุบลราชธานี
ร.ร.บ้านหมันขาว   จ.เลย            ร.ร.บ้านโพธิ์  จ.อุดรธานี
ร.ร.บ้านแจงงาม  จ.สุพรรณบุรี         ร.ร.บ้านท่าระพา จ.สะแก้ว
ร.ร.บ้านใหม่กิโล 8 จ.สุพรรณบุรี         ร.ร. ตชด.บ้านเขาสารภี จ.สะแก้ว
ร.ร.บ้านขาม  จ.ศรีสะเกษ         ร.ร. ตชด.บ้านแม่ลอง  จ.เชียงใหม่
ร.ร. ตชด. บ้านโคกแสลง  จ.ศรีสะเกษ      ร.ร.บ้านตำแย   จ.มหาสารคาม
ร.ร. ตชด. บ้านเขาฉลาด จ.ตราด         ร.ร.บ้านเต่าบ่า   จ.มหาสาคาม
ร.ร. ตชด. บ้านท่ากุ่ม จ.ตราด         ร.ร.วัดน้ำโจนเหนือ  จ.พิจิตร
ร.ร.บ้านเกาะเต่า  จ.ตรัง            ร.ร. เกาะหมากน้อย จ.พังงา
ร.ร. ตชด. บ้านยานซื่อ จ.ประจวบคิริขันธ์      ร.ร.บ้านเกาะพลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร. ตชด. บ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคิริขันธ์   ร.ร. วัดคีรีมาส จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร. ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก  จ.เพชรบุรี   ร.ร.บ้านเกาะหมาก จ.ตราด
ร.ร.บ้านห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี         ร.ร.วัดเกาะลันตา  จ.กระบี่
ร.ร. ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์ส จ.จันทบุรี      ร.ร.วัดบ้านป่า  จ.อ่างทอง
ร.ร. ตชด. คลองมะลิประเวศน์วิทยา จ.จันทบุรี   ร.ร.วัดวงษ์ภาศน์  จ.อ่างทอง
ร.ร. ตชด. บ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา      ร.ร.บ้านแม่ลอง  จ.เชียงใหม่
ร.ร. ตชด. บ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา      ร.ร.บ้านนาโต่  จ.เชียงราย
ร.ร. ตชด. สันตินิมิตร  จ.ชุมพร         ร.ร.บ้านดอยล้าน  จ.เชียงราย
ร.ร. ตชด. บ้านควนสามัคคี  จ.ชุมพร      ร.ร.บ้านห้วยใหญ่   จ.เพรชบุรี
ร.ร. ตชด. บ้านโป่งลึก  จ.เพชรบุรี         ร.ร.บ้านคลองหินจ.กระบี่
ร.ร. ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง  จ.อุตรดิตถ์      ร.ร.บ้านอ่าวพร้าวจ.ตราด
ร.ร. ตชด. ยอดโพธิ์ทอง1 จ.อุตรดิตถ์      มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ร.ร. ตชด. อาทรอุทิศ จ.พิษณุโลก         มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
ร.ร. ตชด. บ้านลาดเรือ จ.พิษณุโลก      มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
ร.ร. ตชด. บ้านนุชเทียน จ.พิษณุโลก      มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กฯ
ร.ร.บ้านยายแพง จ.สมุทรสงคาม         มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ร.ร. ตชด.บ้านโกแประ จ.แม่ฮ่องสอน      มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ร.ร. ตชด.แม่ลางิ้ว จ.แม่ฮ่องสอน         มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ร.ร. ตชด.บำรุงที่ 87  จ.เชียงราย         มูลนิธิรักษ์เด็ก
ร.ร. ตชด.บำรุงที่ 112  จ.เชียงราย         มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
ร.ร. ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา         มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กฯ
ร.ร. ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 จ.น่าน      มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ร.ร. ตชด.ชมรมอนุรักษ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน      มูลนิธิเด็ก
ร.ร. ตชด.ชมรมอนุรักษ์ฯ 2  จ.แม่ฮ่องสอน      มูลนิธิดวงประทีป
ร.ร. ตชด.เฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่      มูลนิธิครูสร้างสรรค์
ร.ร.บ้านหนองบัว จ.ตราด         มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

ได้ขยายเวลาร่วมทำบุญจากเดิม 31 ก.ค. เป็นวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมทำบุญ  และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน
ที่มีต่อโรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับหนังสือ ในกิจกรรมครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามชิลลี่คิดส์ จำกัด
12/2  อาคารไดนาสตี้ ซ.ลาดพร้าว 71 
ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
www.siamchillikids.com
โทร : 029559871  แฟกซ์ :  029559872
Adsense
ความคิดเห็น