การเยี่ยมบ้านนักเรียน

nakham profile image nakham

คณะครูโรงเรียนนาขามวิทยา ร่วมกันออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยออกเยี่ยมบ้านทุกหลังอย่างจริงจังและเอาใจใส่


ความคิดเห็น
nakham profile image nakham

nakham profile image nakham

nakham profile image nakham

nakham profile image nakham

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
nakham Icon การเยี่ยมบ้านนักเรียน 4 อ่าน 1,752 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา