กฤษณะพงศ์

คุณเอก เมื่อคุณไม่โอนเงินกู้ให้ผมตามข้อตกลง โปรดคืนเงิน 3750 และ535 บาทคืนผม ในเมื่อคุณไม่มีความจริง ผมในฐานะผู้ร้องกู้จากบริษัทที่คุณกล่าวอ้างและการพูดคุยอย่างดีกับผม ผมรู้ว่าเงินผมมีความหมาย