กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 230463
7 ปีที่ผ่านมา
1 - 230452
7 ปีที่ผ่านมา
2 - 209009
7 ปีที่ผ่านมา
3 - 208946
7 ปีที่ผ่านมา
4 - 208276
7 ปีที่ผ่านมา
5 - 208225
7 ปีที่ผ่านมา
6 - 208077
7 ปีที่ผ่านมา
7 - 208055
7 ปีที่ผ่านมา
8 - 207766
7 ปีที่ผ่านมา
9 - 203440
7 ปีที่ผ่านมา
10 - 203142
7 ปีที่ผ่านมา
11 - 202929
7 ปีที่ผ่านมา
12 - 198628
7 ปีที่ผ่านมา
13 - 198588
7 ปีที่ผ่านมา
14 - 198570
7 ปีที่ผ่านมา
15 - 197985
7 ปีที่ผ่านมา
16 - 197930
7 ปีที่ผ่านมา
17 - 197856
7 ปีที่ผ่านมา
18 - 196142
7 ปีที่ผ่านมา
19 - 196112
7 ปีที่ผ่านมา
20 - 196098
7 ปีที่ผ่านมา
21 - 195960
guest profile image พระราดำรัส อ่าน 1,501
7 ปีที่ผ่านมา
22 - 195794
7 ปีที่ผ่านมา
23 - 195782
7 ปีที่ผ่านมา
24 - 195774
7 ปีที่ผ่านมา
25 - 195698
7 ปีที่ผ่านมา
26 - 195629
guest profile image พระราดำรัส อ่าน 2,889
7 ปีที่ผ่านมา
27 - 195553
7 ปีที่ผ่านมา
28 - 95934
8 ปีที่ผ่านมา
29 - 89930
8 ปีที่ผ่านมา
30 - 89923
8 ปีที่ผ่านมา
31 - 89915
8 ปีที่ผ่านมา
32 - 89912
8 ปีที่ผ่านมา
33 - 89907
8 ปีที่ผ่านมา
34 - 89808
8 ปีที่ผ่านมา
35 - 89798
8 ปีที่ผ่านมา
36 - 89792
8 ปีที่ผ่านมา
37 - 89787
8 ปีที่ผ่านมา
38 - 89768
8 ปีที่ผ่านมา
39 - 89758
8 ปีที่ผ่านมา