กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 214591
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 214589
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 214588
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 214587
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 214586
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 214585
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 214584
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 214581
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 214580
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 214574
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 214573
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 214572
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 214571
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 214570
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 214569
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 214567
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 214566
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 214565
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 214564
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 214563
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 214560
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 214559
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 214558
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 214557
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 214556
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 214555
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 214554
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 214553
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 214552
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 214551
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 214550
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 214549
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 214548
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 214545
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 214543
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 214542
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 214541
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 214540
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 214539
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 214538
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 214537
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 214536
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 214534
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 214533
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 214531
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 214529
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 214528
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 214526
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 214524
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 214523
6 ปีที่ผ่านมา