กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 203005
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 202996
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 202995
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 202990
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 202989
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 202984
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 202983
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 202980
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 202977
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 202976
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 202975
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 202974
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 202973
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 202972
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 202971
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 202967
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 202964
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 202959
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 202957
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 202949
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 202948
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 202945
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 202944
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 202942
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 202941
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 202940
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 202936
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 202935
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 202933
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 202929
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 202926
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 202925
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 202924
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 202919
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 202918
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 202917
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 202912
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 202910
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 202906
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 202905
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 202898
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 202897
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 202894
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 202893
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 202892
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 202890
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 202889
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 202888
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 202887
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 202886
6 ปีที่ผ่านมา