กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 202718
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 202714
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 202713
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 202712
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 202711
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 202701
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 202699
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 202693
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 202692
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 202689
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 202688
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 202687
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 202686
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 202677
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 202675
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 202666
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 202662
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 202659
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 202658
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 202650
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 202647
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 202638
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 202636
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 202634
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 202630
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 202625
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 202621
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 202619
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 202613
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 202608
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 202603
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 202600
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 202595
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 202593
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 202588
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 202584
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 202583
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 202582
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 202576
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 202575
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 202572
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 202571
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 202570
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 202556
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 202551
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 202545
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 202534
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 202528
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 202515
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 202514
6 ปีที่ผ่านมา