กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 224692
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 224687
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 224685
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 224683
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 224680
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 224679
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 224676
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 224674
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 224673
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 224669
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 224667
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 224665
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 224662
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 224660
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 224659
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 224655
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 224653
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 224652
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 224650
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 224648
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 224646
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 224644
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 224643
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 224640
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 224639
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 224636
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 224635
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 224634
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 224632
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 224631
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 224628
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 224625
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 224623
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 224621
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 224619
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 224616
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 224614
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 224612
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 224611
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 224610
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 224607
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 224605
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 224603
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 224601
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 224598
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 224597
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 224596
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 224594
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 224593
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 224592
6 ปีที่ผ่านมา