กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 224591
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 224590
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 224589
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 224588
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 224587
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 224585
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 224584
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 224583
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 224582
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 224580
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 224579
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 224577
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 224574
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 224572
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 224571
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 224570
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 224569
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 224568
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 224567
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 224566
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 224564
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 224563
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 224561
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 224560
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 224559
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 224558
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 224557
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 224556
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 224555
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 224554
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 224552
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 224551
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 224550
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 224549
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 224547
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 224545
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 224544
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 224543
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 224541
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 224540
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 224538
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 224536
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 224535
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 224533
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 224532
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 224531
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 224530
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 224529
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 224528
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 224526
6 ปีที่ผ่านมา