กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 224525
6 ปีที่ผ่านมา
1 - 220982
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 220981
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 220980
6 ปีที่ผ่านมา
4 - 220978
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 220975
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 220974
6 ปีที่ผ่านมา
7 - 220971
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 220970
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 220969
6 ปีที่ผ่านมา
10 - 220966
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 220964
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 220961
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 220958
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 220956
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 220955
6 ปีที่ผ่านมา
16 - 220944
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 220943
6 ปีที่ผ่านมา
18 - 220940
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 220938
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 220935
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 220933
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 220931
6 ปีที่ผ่านมา
23 - 220929
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 220928
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 220926
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 220925
6 ปีที่ผ่านมา
27 - 220924
6 ปีที่ผ่านมา
28 - 220923
6 ปีที่ผ่านมา
29 - 220921
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 220919
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 220918
6 ปีที่ผ่านมา
32 - 220917
6 ปีที่ผ่านมา
33 - 220916
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 220915
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 220914
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 220913
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 220912
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 220910
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 220909
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 220908
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 220907
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 220906
6 ปีที่ผ่านมา
43 - 220905
6 ปีที่ผ่านมา
44 - 220904
6 ปีที่ผ่านมา
45 - 220903
6 ปีที่ผ่านมา
46 - 220902
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 220901
6 ปีที่ผ่านมา
48 - 220900
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 220899
6 ปีที่ผ่านมา