กองร้อยกองบังคับการ

พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส

0 - 89923
7 ปีที่ผ่านมา
1 - 208055
6 ปีที่ผ่านมา
2 - 208077
6 ปีที่ผ่านมา
3 - 95934
guest profile image พระราชดำรัส 100 อ่าน 3,546
7 ปีที่ผ่านมา
4 - 208946
6 ปีที่ผ่านมา
5 - 195629
guest profile image พระราดำรัส อ่าน 2,843
6 ปีที่ผ่านมา
6 - 89907
7 ปีที่ผ่านมา
7 - 197985
6 ปีที่ผ่านมา
8 - 195794
6 ปีที่ผ่านมา
9 - 89787
7 ปีที่ผ่านมา
10 - 209009
6 ปีที่ผ่านมา
11 - 207766
6 ปีที่ผ่านมา
12 - 195782
6 ปีที่ผ่านมา
13 - 198588
6 ปีที่ผ่านมา
14 - 230463
6 ปีที่ผ่านมา
15 - 89930
7 ปีที่ผ่านมา
16 - 195698
6 ปีที่ผ่านมา
17 - 89758
7 ปีที่ผ่านมา
18 - 195553
6 ปีที่ผ่านมา
19 - 197856
6 ปีที่ผ่านมา
20 - 198570
6 ปีที่ผ่านมา
21 - 195960
guest profile image พระราดำรัส อ่าน 1,477
6 ปีที่ผ่านมา
22 - 89912
7 ปีที่ผ่านมา
23 - 208225
6 ปีที่ผ่านมา
24 - 230452
6 ปีที่ผ่านมา
25 - 196112
6 ปีที่ผ่านมา
26 - 89798
7 ปีที่ผ่านมา
27 - 89915
7 ปีที่ผ่านมา
28 - 89792
7 ปีที่ผ่านมา
29 - 197930
6 ปีที่ผ่านมา
30 - 198628
6 ปีที่ผ่านมา
31 - 89808
7 ปีที่ผ่านมา
32 - 89768
7 ปีที่ผ่านมา
33 - 203142
6 ปีที่ผ่านมา
34 - 203440
6 ปีที่ผ่านมา
35 - 208276
6 ปีที่ผ่านมา
36 - 196142
6 ปีที่ผ่านมา
37 - 195774
6 ปีที่ผ่านมา
38 - 202929
6 ปีที่ผ่านมา
39 - 196098
6 ปีที่ผ่านมา
40 - 198474
6 ปีที่ผ่านมา
41 - 208275
6 ปีที่ผ่านมา
42 - 79278
7 ปีที่ผ่านมา
43 - 90085
7 ปีที่ผ่านมา
44 - 90026
7 ปีที่ผ่านมา
45 - 89965
7 ปีที่ผ่านมา
46 - 195952
6 ปีที่ผ่านมา
47 - 89575
7 ปีที่ผ่านมา
48 - 230462
6 ปีที่ผ่านมา
49 - 196009
6 ปีที่ผ่านมา