จำหน่ายหน้ากากป้องกันน้ำลายกระเด็น Health mask

หน้ากากเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านการรักษาความสะอาดในร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม แฟรนไชส์ ศูนย์อาหาร ศูนย์เสริมความงามต่างๆ

                   จำหน่าย หน้ากากป้องกันน้ำลายกระเด็น

            สำหรับร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม แฟรนไชส์ต่างๆ

            ศูนย์อาหารต่างๆ ศูนย์รักษาความงาม โรงพยาบาล

       พนักงานบริการ ต่างๆ ใช้ง่าย อายุการใช้งานนานนับปี 

      ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านการรักษาความสะอาด

        ที่ดีให้องค์กรท่านได้ และสามารถมองเห็นอริยาบท

                         ของผู้สวมใส่ได้ดี

                   ติดต่อเราได้   088-5208378      

                           Health mask