ปล่อยเงินกู้ กู้ได้จริง ทุกอาชีพ ภายใน 1 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงิน หาเงินกู้ เราสามารถช่วยคุณได้ ได้เงินภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องรอตรวจสอบเอกสาร

ปล่อยเงินกู้นอกระบบ 30000 บาทขึ้นไป นักศึกษา (อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) แม่บ้าน แม่ค้า คนว่างงาน พนักงานประจำ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน หาเงินกู้ ทางเราสามารถช่วยได้ รอไม่เกิน 1 ชั่วโมงได้เงินกู้แน่นอน ต่างจังหวัดเราโอนให้ท่าก่อน ครึ่งหนึ่งของเงินกู้ และเราจะเดินทางไปทำสัญญาในวันต่อมา

เอกสารที่ต้องเตรียม 
1. สำเนาบัตรประชาชน  2  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ฉบับ (กรณีนักศึกษา)
4.หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)

ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน 


ทำสัญญาและรับเงินได้เลย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ต่างจังหวัดเราจะโอนให้ท่าครึ่งหนึ่งของเงินที่ขอกู้ ภายใน 1 ชั่วโมง

สนใจติดต่อ somsee_ay@hotmail.com

ถ้าคิดว่าเราหลอกลวง กรุณาอย่าเมลล์ไป เราต้องการคนที่จะกู้จริงๆ เท่านั้น