ฝากคำถามถึง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

ปัญหาคาใจได้ทุกเรื่อง

 โครงการผสมปุ๋ยเคมีใช้งานเองภายในครัวเรือนถูกกว่าท้องตลาดกระสอบละ 100บาททุกสูตร
ได้เนื้อปุ๋ยเต็มๆ-ไม่ใส่หิน-ทราย-ฟิลเลอร์ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้วัตถุดิบที่จะใช้ผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ
เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้สนใจ-เกษตรกร-นักศึกษา สามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน...ฟรี
ดูตัวอย่างได้ที่ :www.0879181778.blogspot.com


2 - 107677
7 ปีที่ผ่านมา
4 - 61980
8 ปีที่ผ่านมา
7 - 62620
8 ปีที่ผ่านมา
10 - 55007
8 ปีที่ผ่านมา