ห้องสนทนา แม่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0/18-46-0 /0-0-60

เฉพาะสูตรดังกล่าวเท่านั้น ใครมีก็มาโพสได้

1 - 61011
7 ปีที่ผ่านมา
2 - 55273
8 ปีที่ผ่านมา