ร่วมกันโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน กันคร๊าบ

guest profile image guest
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๐ ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๑๑ พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
๑๒ พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๑๔ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
๑๕ พ่อหลวงเป็นต้นแบบ ของนักพัฒนา
๑๖ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๑๗ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๑๘ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๑๙ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๒๐ ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๒๑ แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๒๒ ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๒๓ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๔ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๕ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
๒๖ ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๗ ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 
๒๘ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
๒๙ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๓๐ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๓๑ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๓๒ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๓๓ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีล้นเกล้า
๓๔ พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
๓๕ พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
๓๖ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๓๗ เราจงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย มีบุญได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่ออยู่หัว
๓๘ พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๓๙ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๔๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๔๑ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่ม ทรงพระเจริญ
๔๒ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน 
๔๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวสยาม
๔๔ รวมใจ รัก ในหลวง
๔๕ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๔๖ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๔๗ ขอพระแม่ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชน
๔๘ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๔๙ ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ 
๕๐ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา
๕๑ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๕๒ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๕๓ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๕๔ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา ยิ่งยืนนาน
๕๕ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
๕๖ ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง
๕๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัย แข็งแรง 
๕๘ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๕๙ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๖๐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งยืนนาน ในทุกๆด้าน
๖๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๖๒ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข 
๖๓ พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป 
๖๔ ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
๖๕ ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ 
๖๖ เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุกมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
๖๗ ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
๖๘ สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล 
๖๙ น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 
๗๐ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๗๑ เทิดทูนเหนือหัว เรารักพระเจ้าแผ่นดิน
๗๒ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๗๓ เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง
๗๔ ทรงพัฒนาทุกย่อมหญ้าเพื่อปวงชนชาวไทย 
๗๕ เรายึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายในหลวง 
๗๖ เราจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย เพื่อในหลวง
๗๗ พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย 
๗๘ จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
๗๙ รู้รักสามัคคีเพื่อเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว 
๘๐ แม้จะไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมดูแลราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
๘๑ ทำดีเพื่อในหลวงของเรา
๘๒ พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง 
๘๓ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
๘๔ ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง
๘๕ เราจงรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้
๘๖ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
๘๗ ชาติไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัว 
๘๘ หัวใจประชาชนทุกดวงรักพระเจ้าอยู่หัว 
๘๙ เป็นคนดีของชาติเพื่อในหลวงของเรา 
๙๐ ร่วมกันปลูกป่าถวายในหลวง
๙๑ รักชาติ แผ่นดิน และกษัตริย์ เพื่อลูกหลานของไทยเรา
๙๒ ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ
๙๓ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๙๔ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๙๕ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
๙๖ ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
๙๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๙๘ ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
๙๙ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๑๐๐ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพ่อหลวง
ความคิดเห็น
g3barmy46 profile image g3barmy46
ชาวไทยทั้งโลกโบกมือบอก  “ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ”
g3barmy46 profile image g3barmy46
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล
g3barmy46 profile image g3barmy46
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
g3barmy46 profile image g3barmy46
 เราคนไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
หยุดทำลายสถาบัน,หยุดการทำลายชาติ ร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบัน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
 เราจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญประชาราษฎร์ ขอประกาศสดุดีเทิดทุกผอง ชาวไทยกราบสดุดี ชั่วนิจนิรันดร พระเกียรติขจร สุดขอบหล้านภาลัย
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
g3barmy46 profile image g3barmy46
  ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "
g3barmy46 profile image g3barmy46
  พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
g3barmy46 profile image g3barmy46
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
g3barmy46 profile image g3barmy46
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
g3barmy46 profile image g3barmy46
"จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน พระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

"
guest profile image guest
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
                  "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล 
                        เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี 
                  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


        "ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย
                 ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
guest profile image guest
เรารักในหลวง พ่อของปวงชนชาวไทย เรารักแผ่นดินไทย เรารักประเทศไทย จะรักษาไว้ยิ่งชีพ 
guest profile image guest
พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม พระผู้ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

guest profile image guest
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลกguest profile image guest
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยguest profile image guest
พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

guest profile image guest
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย


guest profile image guest
"จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน พระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริguest profile image guest
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
guest profile image guest
โครงการพระราชดำรินับพันโครงการเพื่อมุ่งหวังให้ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุข

guest profile image guest
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย


guest profile image guest
ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญguest profile image guest
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

guest profile image guest
 เราคนไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

guest profile image guest
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล guest profile image guest
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 


guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
guest profile image guest
"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

guest profile image guest
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

guest profile image guest
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ


guest profile image guest
หยุดทำลายสถาบัน,หยุดการทำลายชาติ ร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบัน 


guest profile image guest
 เราจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต


guest profile image guest
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญประชาราษฎร์ ขอประกาศสดุดีเทิดทุกผอง ชาวไทยกราบสดุดี ชั่วนิจนิรันดร พระเกียรติขจร สุดขอบหล้านภาลัย


guest profile image guest
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน


guest profile image guest
  พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 


guest profile image guest
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี


guest profile image guest
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

guest profile image guest
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

guest profile image guest
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

guest profile image guest
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

guest profile image guest
เราพี่น้อง     ผองไทย     ภูมิใจยิ่ง 

พ่อเป็นมิ่ง    ขวัญชาติ     ปราชญ์ยิ่งใหญ่ 

ลูกขอกราบ  แทบบาทด้วย     อวยพรชัย 

เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง     พ่อของเรา 

ขอให้พ่อ     แข็งแรง     แกร่งดังผา 

ไร้โรคา       ภยันตราย และไกลเศร้า 

อายุยืน       หมื่นปี ที่นานเนาว์ 

ทุกค่ำเช้า    เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
guest profile image guest

หยุดสร้างความแตกแยก ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคีทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเราขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

guest profile image guest

ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด

guest profile image guest

แผ่นดินของพ่อ ถ้าคนใดไม่รักพ่อ ออกไปเถอะ ออกไปจากประเทศของพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

guest profile image guest

หาก เราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเรา จะกอบกูแผ่นดินไว้เพื่ออะไร เมื่อลูกหลานไม่รักแผ่นดิน

guest profile image guest

แบ่งสีเพื่ออะไร แบ่งไว้ทำไม เมื่อเราคนไทยหัวใจและเลือดเนื้อเดียวกัน

guest profile image guest

แผ่นดินจะร้อนหรือร่มเย็น อยู่ที่ความรักความสามัคคีของคนไทย

guest profile image guest

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

guest profile image guest

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

guest profile image guest

ทำลาย ชาติ ก็เท่ากับทำร้ายตัวเอง

guest profile image guest

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

guest profile image guest
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
guest profile image guest

สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์

guest profile image guest

 รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

guest profile image guest

เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest

จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

guest profile image guest

จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

guest profile image guest

จะร่วมกันโพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

guest profile image guest

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

guest profile image guest

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

guest profile image guest
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

guest profile image guest
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
- พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 
- ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
- พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 
- ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
guest profile image guest
แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

guest profile image guest
สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

guest profile image guest
สละ สุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดีองค์ภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดใต้ร่มใบบุญ เราชาวไทยจะจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ตลอดกาล
guest profile image guest
........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ 
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ...... 
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ 
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ 
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ 
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ 
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ 
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ 
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ 
..............................ทรงพระเจริญ 
guest profile image guest
เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง 

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง 

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา 

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า 

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง 

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง 

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา 

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา 

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน 

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์ 

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย 

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย 

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ 
guest profile image guest
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอให้ทุกคนรักและสามัคคีประเทศ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย  
guest profile image guest
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและห่วงใยประชาชนของพระองค์ดังจะเห็นได้จากพระองค์และพระบรมวงศ์ศานุวงค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ย่างมีความสุข
guest profile image guest

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
 เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ฝ่ายยุทธการ กรมรบพิเศษที่ ๒

ขอถวายพระพร

guest profile image guest
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
มีบ้างไหม ไทยทุกผู้ใครรู้บ้าง
ว่าพระองค์ พระผู้สร้าง...เหนื่อยแค่ไหน
กว่ารังสรรค์ “พอเพียง” หล่อเลี้ยงไทย
ซึ่งเป็นความภูมิใจไทยวันนี้

มีบ้างไหมทั่วแผ่นฟ้าหาไปเถิด
มีกษัตริย์แสนประเสริฐแต่ที่นี่
ตลอดโลกนครรัฐปฐวี
จะยังคงไม่มีไปอีกนาน

พระพุทธเจ้าข้า....
ข้าราชการ กรมรบพิเศษที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระชนม์ยิ่งยืนนาน
เสวยบุญบันดาลนิรันดร์เทอญฯ

guest profile image guest
รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
guest profile image guest
สุดแผ่นดิน  ถิ่นเขา  ลำเนาป่า
สุดแผ่นฟ้า  กล้างไกล  แผ่ไพศาล
สุดแผ่นน้ำ  ฉ่ำชื่น  แห่งผืนธาร
สุดใดปาน  พ่อหลวง  แห่งปวงชน
guest profile image guest
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง 
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ 
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย 
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา 
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา 
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า 
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ 
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุืทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมรบพิเศษที่ ๒
thanomsak profile image thanomsak

พระทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์

ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย

เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ

ขอทรงให้ สุขสำราญ ชั่วกาลเทอญ

thanomsak profile image thanomsak
โตด้วยข้าวด้วยปลามาเป็นคน
กำเนิดบนแผ่นดินถิ่นอาหาร
ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภาร
เอกกษัตริย์รัชกาล “ภูมิพล”

สถิตด้าว..ชะลอดวงจากห้วงฟ้า

จุติพาประจุฝันอันเข้มข้น
เสวยราชย์เพื่อชาติ..ประชาชน
ให้ปลอดพ้นทุกข์เทวษทุกเภทภัย
beverdoca profile image beverdoca

...ครั้งหนึ่งที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่... เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก ราษฎรและข้าราชการที่มาเข้าแถวรอรับเสด็จต่างเปียกปอนกันหมด แต่ก็ยังตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่างนั้น

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ นายตำรวจราชองค์รักษ์ที่ตามเสด็จได้เข้าไปกางร่มถวาย ทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชการและราษฎรที่มายืนตั้งแถวรอรับเสด็จอยู่ต่างก็เปียกฝนโดยทั่วกัน “จึงมีรับสั่งให้นายตำรวจราชองครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จ โดยทรงเปียกฝนเช่นเดียวกับข้าราชการ และราษฎรทั้งหลายที่ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้น”

 

ที่มา: ร้อยเอก ศรีรัตน์ หริรักษ์ เล่าไว้ในบทความ พระบารมีปกเกล้าฯ ที่อำเภอท่ายางตีพิมพ์ในหนังสือ “72 พรรษาราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์


atisak profile image atisak
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบาทก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
elflopburi profile image elflopburi
“ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ
เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้
ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม
ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕
elflopburi profile image elflopburi
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
โดย : พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.
elflopburi profile image elflopburi
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
elflopburi profile image elflopburi
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป ๓๗๖ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
elflopburi profile image elflopburi
หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ ๔๒๕ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้า แต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
โดย : พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 164 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 533 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 927 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 736 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 729 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 687 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,227 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,433 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,049 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,652 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,755 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา