เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ChangDOP profile image ChangDOP

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงความคิดเห็น
ChangDOP profile image ChangDOP

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง


ChangDOP profile image ChangDOP

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ


ChangDOP profile image ChangDOP

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน


ChangDOP profile image ChangDOP

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน


ChangDOP profile image ChangDOP

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง  พระองค์


ChangDOP profile image ChangDOP

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ChangDOP profile image ChangDOP

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจChangDOP profile image ChangDOP

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นChangDOP profile image ChangDOP

สถาบันชาติ ศาสน์  กษัตริย์  เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพChangDOP profile image ChangDOP

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดีChangDOP profile image ChangDOP

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนChangDOP profile image ChangDOP

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทยChangDOP profile image ChangDOP

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานChangDOP profile image ChangDOP

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปChangDOP profile image ChangDOP

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นด้วยพระบารมีของทั้ง  พระองค์ChangDOP profile image ChangDOP

น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน  อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาChangDOP profile image ChangDOP

รักในหลวง จะเป็นคนดีของพ่อตลอดไป
ChangDOP profile image ChangDOP

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ChangDOP profile image ChangDOP

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ChangDOP profile image ChangDOP

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
ChangDOP profile image ChangDOP

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ChangDOP profile image ChangDOP

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขChangDOP profile image ChangDOP

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ChangDOP profile image ChangDOP

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


ChangDOP profile image ChangDOP

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น


ChangDOP profile image ChangDOP

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย


ChangDOP profile image ChangDOP

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย


ChangDOP profile image ChangDOP

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน


ChangDOP profile image ChangDOP

ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ


ChangDOP profile image ChangDOP

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม


ChangDOP profile image ChangDOP

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง  พระองค์


ChangDOP profile image ChangDOP

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา


ChangDOP profile image ChangDOP

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย


ChangDOP profile image ChangDOP

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน


ChangDOP profile image ChangDOP

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้


ChangDOP profile image ChangDOP

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป


ChangDOP profile image ChangDOP

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล


ChangDOP profile image ChangDOP

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล


ChangDOP profile image ChangDOP

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี


ChangDOP profile image ChangDOP

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม


ChangDOP profile image ChangDOP

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี


ChangDOP profile image ChangDOP

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน


ChangDOP profile image ChangDOP

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน


ChangDOP profile image ChangDOP

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง  พระองค์ ทรงพระเจริญ


ChangDOP profile image ChangDOP

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย


ChangDOP profile image ChangDOP

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ


ChangDOP profile image ChangDOP

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


ChangDOP profile image ChangDOP

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี


ChangDOP profile image ChangDOP

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน


ChangDOP profile image ChangDOP

กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 


ChangDOP profile image ChangDOP

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง


kikkymousejung profile image kikkymousejung

วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่วิชาและความรู้ที่ถูกต้อง จัดเจน แม่นยำ ชำนาญ นำไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควร ทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริมวิชาความรู้อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่า เรียนวิชาไว้เพื่อสอบไล่ เพราะในชีวิตของเรา เราไม่ได้อยู่กับการกาผิดกาถูกในข้อสอบ หากแต่อยู่กับการทำงานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัด ทางที่ถูก เราจะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก คือเมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ให้พยายามจับเค้าโครงของเรื่องนั้นให้ได้ก่อน แล้วจึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วน ให้เห็นชัดโดยถ้วนถี่ เมื่อรู้แล้ว ก็นำมาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็น ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุ ส่วนที่เป็นผล ให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้น ๆ ไปจนตลอด ให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอน เพื่อให้สามารถสำเหนียกกำหนดและจดจำไว้ได้ ทั้งส่วนที่เป็นหลักเป็นทฤษฎี ทั้งส่วนเรื่องราวหรือรายละเอียด จักได้สามารถนำไปสั่งสอนผู้อื่น และนำไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการงาน หรือการคิดอ่านแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตต่อไป . . .
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๓

ChangDOP profile image ChangDOP

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


ChangDOP profile image ChangDOP

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้  ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี


ChangDOP profile image ChangDOP

ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา


ChangDOP profile image ChangDOP

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง