เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Adisak2539 profile image Adisak2539
[Archived]
            กระผม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ ในหลวงของพวกเรา ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัยทั้งปวง ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลาย ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนานเท่านาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ                                                                           นักศึกษาวิชาทหาร อดิศักดิ์    ศรีปรัง                                                                                   โรงเรียนกระแชงวิทยา
ความคิดเห็น