ถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

meechai15 profile image meechai15
[Archived]
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลาน หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตามเราจงรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรมบรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบ กู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี หัวใจที่รักในหลวงยังอยู่ในใจเราคนไทยทุกคน จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีเราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอให้คนในชาติรักกัน เพื่อพ่อหลวงของชาวไทยทรงปกครองโดยทศพิธราชธรรม จะจงรักภักดีจนชีวีนี้มลายเพื่อพ่อของชาวไทยราจักปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยชีวิต                                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                                                                   ข้าพระพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหาร จำเริญศักดิ์   แก้วมูล
ความคิดเห็น