ถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

meechai15 profile image meechai15
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลาน หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม
เราจงรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบ กู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี หัวใจที่รักในหลวงยังอยู่ในใจเราคนไทยทุกคน จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอให้คนในชาติรักกัน เพื่อพ่อหลวงของชาวไทย
ทรงปกครองโดยทศพิธราชธรรม จะจงรักภักดีจนชีวีนี้มลายเพื่อพ่อของชาวไทย
ราจักปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยชีวิต                                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
                                                                   ข้าพระพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหาร จำเริญศักดิ์   แก้วมูล
ความคิดเห็น
tonhomzuza profile image tonhomzuza

พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

tonhomzuza profile image tonhomzuza

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า 

สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง 

ทวยราษฏร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง 

ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา 

ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า 

ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา 

ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

tonhomzuza profile image tonhomzuza

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข 

tonhomzuza profile image tonhomzuza

พวกเรา เหล่าข้าราชการทหาร จะทำความดีเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ในดวงใจไทยทั้งชาติ พ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยตลอดไป  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กบพ.กพ.ทบ.

 

tonhomzuza profile image tonhomzuza

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม แปดสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 

thanomsak profile image thanomsak

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข 


kyoko profile image kyoko
ทรงพระกรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชนทุกคน ขอจงรักภักดีต่อพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
kyoko profile image kyoko
ร่วมถวายความจงรักภักดี และเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น 
kyoko profile image kyoko
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันอันสูงสุด นับว่าเป็นสิ่งสำคัญของคนไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
ขอทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ในดวงใจของไทยทั้งชาติ ทรงเป็นห่วงปวงชนชาวไทย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
kyoko profile image kyoko
ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 164 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 535 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 927 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 736 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 730 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 687 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,228 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,433 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,049 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,653 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,757 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,332 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา