ถวายพระพรในหลวง

Aonsurapon profile image Aonsurapon
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเป็นดุจพระโพธิสัตย์ ที่พึ่งของปวงชนชาวไทย จะขอทำงานสนองเบื้องพระยุคคลบาท­ตลอดชีพ ดุจดังความรักที่พระองค์มีให้กั­บปวงชนชาวไทยทุกคน บังคมกราบกรานปฎิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจะขอตาม ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป มอบชีวิตด้วยกายและใจ จะต้องเหนื่อยล้าโรยแรงเท่าไร จะขอจงรักภักดี (ทุกชาติไป) ราชาแห่งไหนที่มีในนิทาน ที่เด็กเด็กเคยอ่านอย่างสุขสันต์สวยงาม ราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงาน หลายสิบปีพ้นผ่านยังทรงสร้างทำ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ศ.ท สุรพล ลิพันธ์ ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนกระแชงวิทยา
ความคิดเห็น
tonhomzuza profile image tonhomzuza

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

kyoko profile image kyoko

ทรงเยี่ยมราษฎร์ในทุรกันดารที่ต่างๆ  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

tonhomzuza profile image tonhomzuza

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

tonhomzuza profile image tonhomzuza

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

tonhomzuza profile image tonhomzuza

เราคนไทยพร้อมที่จะทำงานตอบแทนพระองค์บ้างหรือไม่ ตอบแทนคุณพ่อของแผ่นดินโดยการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ประเทศชาติก็จะได้ สงบร่มเย็นเพราะพระศิรภิบาล  

tonhomzuza profile image tonhomzuza

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม แปดสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 

Orawan978 profile image Orawan978

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 

 

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 

 

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 

 

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป 

 

พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป 

 

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 

 

 

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน 
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ 

 

 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา
ตราบชั่วกาลนิรันดร์ 

 

 

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 


พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

kyoko profile image kyoko

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ คนไทยทุกคนรักพระองค์

kyoko profile image kyoko

ทรงพระพลานามัยแข็งแรง คนไทยทั้งประเทศขอน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

kyoko profile image kyoko
คนไทยทุกพื้นที่ รักและเทิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง ขอทุกๆ พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 164 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 534 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 927 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 736 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 729 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 687 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,228 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,433 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,049 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,652 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,756 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา