ถวายพระพรในหลวง

Aonsurapon profile image Aonsurapon
[Archived]
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเป็นดุจพระโพธิสัตย์ ที่พึ่งของปวงชนชาวไทย จะขอทำงานสนองเบื้องพระยุคคลบาท­ตลอดชีพ ดุจดังความรักที่พระองค์มีให้กั­บปวงชนชาวไทยทุกคน บังคมกราบกรานปฎิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจะขอตาม ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป มอบชีวิตด้วยกายและใจ จะต้องเหนื่อยล้าโรยแรงเท่าไร จะขอจงรักภักดี (ทุกชาติไป) ราชาแห่งไหนที่มีในนิทาน ที่เด็กเด็กเคยอ่านอย่างสุขสันต์สวยงาม ราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงาน หลายสิบปีพ้นผ่านยังทรงสร้างทำด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า น.ศ.ท สุรพล ลิพันธ์ ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนกระแชงวิทยา
ความคิดเห็น