เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

nackwathi1234567890 profile image nackwathi1234567890
[Archived]
           ข้าแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นศท. วาที ลิลาจันทร์ ชั้นปีที่ 2 รร.กันทรลักษ์วิทยาคม  ขอนอบน้อมถวายพระพรแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพโลก พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระแก้วมรกต และพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์ติยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้ใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาทจงทรงมีพระสุขภาพพลานามัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ทรงอยู่เป็นพระมิ่งขวัญ ทรงอยู่เป็นพระร่มโพธิ์ พระร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย และ ข้าพระพุทธ ไปตลอดกาลนานด้วยเทอญ
ความคิดเห็น