เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

nackwathi1234567890 profile image nackwathi1234567890
[Archived]
ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ     นศท.  อรวรรณ  ศรีมณี  ชั้นปี  2           รร.กันทรลักษ์วิทยาคม
ความคิดเห็น